Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRZYWIĄZANIE by Mind Map: PRZYWIĄZANIE

1. Responsywność matki

1.1. Umiejętność dostrajania się matki do zachowania dziecka. (Właściwa interpretacja stanów dziecka)

2. Troska i miłość

3. Teorie przywiązania

4. Fazy przywiązania

5. Zachowania przywiązania

6. Bowlby

7. Wewnętrzne modele operacyjne

8. wzorce przywiązania (M. Ainsworth)

8.1. Bezpieczne

8.2. Lękowo-unikające

8.3. Lękowo-ambiwalentne

8.4. Zdezorganizowanie (Mari i Cassidy)

9. Pierwszy rok życia

9.1. okres krytyczny dla rozwoju przywiązania.

10. Zaburzenia przywiazania

10.1. reaktywne

10.2. selektywne