Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRZYWIĄZANIE by Mind Map: PRZYWIĄZANIE

1. Responsywność matki

1.1. Umiejętność dostrajania się matki do zachowania dziecka. (Właściwa interpretacja stanów dziecka)

2. Teorie przywiązania

3. Fazy przywiązania

4. Zachowania przywiązania

5. Wewnętrzne modele operacyjne

6. Pierwszy rok życia

6.1. okres krytyczny dla rozwoju przywiązania.

7. Troska i miłość

8. Bowlby

9. wzorce przywiązania (M. Ainsworth)

9.1. Bezpieczne

9.2. Lękowo-unikające

9.3. Lękowo-ambiwalentne

9.4. Zdezorganizowanie (Mari i Cassidy)

10. Zaburzenia przywiazania

10.1. reaktywne

10.2. selektywne