Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

PRZYWIĄZANIE by Mind Map: PRZYWIĄZANIE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PRZYWIĄZANIE

Responsywność matki

Umiejętność dostrajania się matki do zachowania dziecka. (Właściwa interpretacja stanów dziecka)

Troska i miłość

Teorie przywiązania

Fazy przywiązania

Zachowania przywiązania

Bowlby

Wewnętrzne modele operacyjne

wzorce przywiązania (M. Ainsworth)

Bezpieczne

Lękowo-unikające

Lękowo-ambiwalentne

Zdezorganizowanie (Mari i Cassidy)

Pierwszy rok życia

okres krytyczny dla rozwoju przywiązania.

Zaburzenia przywiazania

reaktywne

selektywne