Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PRZYWIĄZANIE by Mind Map: PRZYWIĄZANIE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PRZYWIĄZANIE

Responsywność matki

Umiejętność dostrajania się matki do zachowania dziecka. (Właściwa interpretacja stanów dziecka)

Troska i miłość

Teorie przywiązania

Fazy przywiązania

Zachowania przywiązania

Bowlby

Wewnętrzne modele operacyjne

wzorce przywiązania (M. Ainsworth)

Bezpieczne

Lękowo-unikające

Lękowo-ambiwalentne

Zdezorganizowanie (Mari i Cassidy)

Pierwszy rok życia

okres krytyczny dla rozwoju przywiązania.

Zaburzenia przywiazania

reaktywne

selektywne