Overheid België

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Overheid België by Mind Map: Overheid België

1. Federale overheid

1.1. Federaal parlement

1.2. Federale regering

2. Vlaamse / Waalse overheid

2.1. Vlaams parlement

2.2. Vlaamse regering

3. Provinciale overheid

3.1. Bestendige deputatie

3.2. Provinciale raad

4. Gemeente

4.1. Gemeenteraad

4.2. College van burgemeester en schepen