Ứng dụng của Véc-tơ và Tọa độ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ứng dụng của Véc-tơ và Tọa độ by Mind Map: Ứng dụng của Véc-tơ và Tọa độ

1. Ứng dụng của Véc-tơ

1.1. Ứng dụng trong toán học

1.1.1. Ứng dụng của Véc-tơ trong bài toán đồng quy và thẳng hàng

1.1.2. Ứng dụng của Véc-tơ trong bài toán vuông góc, tính góc

1.1.3. Chứng minh hai điểm trùng nhau

1.1.4. Bài toán quỹ tích điểm

1.1.5. Chứng minh bất đẳng thức

1.1.6. Giải phương trình vô tỉ bằng Véc-tơ

1.1.7. Ứng dụng tich vô hướng để giải bài toán cực trị

1.2. Ứng dụng trong cuộc sống

1.2.1. Véc-tơ dùng để biểu diễn tốc độ và hướng của vật chuyển động

1.2.2. Véc-tơ có thể dùng để biểu diễn lực

1.2.3. Biểu diễn hướng và tốc độ gió

1.2.4. Véc-tơ dùng để miêu tả

2. Ứng dụng của tọa độ

2.1. Ứng dụng trong cuộc sống

2.1.1. Xác định vị trí của vật thể trong không gian

2.1.2. Định vị trong vận tải hàng không

2.1.3. Kinh độ và vĩ độ trong bản đồ địa lí

2.1.4. Hệ trục tọa độ được ứng dụng trong các biểu đồ

2.2. Ứng dụng trong Toán học

2.2.1. Ứng dụng tọa độ chứng minh ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng, điểm chia đoạn thẳng theo tỉ lệ

2.2.2. Tìm khoảng cách, chu vi, diện tích của đa giác

2.2.3. Chứng minh hai đoạn thẳng vuông góc

2.2.4. Ứng dụng trong giải toán quỹ tích

2.2.5. Bài toán chứng minh đi qua một điểm cố định