คำคมขงจื้อ(ต่อ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คำคมขงจื้อ(ต่อ) by Mind Map: คำคมขงจื้อ(ต่อ)

1. แคว้นเว่ย

1.1. 17. องค์รัชทายาท = จงอย่าได้วางใจอิสตรีและบริวาร

1.2. 18. ขงจื้อ =“จงเห็นบ้านเมืองสำคัญกว่าชีวิตเรา”

1.3. 19.“อุปสรรคมีมากมาย จงสำรวมใจให้เข็มแข็ง”

1.4. 20.“บัลลังค์จะมั่นคงได้ ต้องลดอำนาจขุนนาง”

1.5. 21. “ไม่บิดเบือนปณิธาน เพียงเพื่อรักษาชีวิต”

1.6. 22. เหล่าจื่อ= “อันชื่อเสียงหรือยศศักดิ์ไม่จีรังยั่งยืน”

1.7. 23. ตระกูลจี้ = “ต้องยอมสูญเสียก่อน ถึงจะได้มา”

1.8. 24. ท่านอ๋องลู่ = “แสร้งโง่บ้าง เพื่อความสบายใจ”

1.9. 25. “สมเจตนาในทุกสิ่งโดยการหยุดนิ่ง”

1.10. 26. ขงจื้อ= “ผลน้ำเต้าย่อมไม่ควรถูกใช้แค่แขวนไว้เหนือประตูอย่างไร้ประโยชน์”

1.11. 27.หล่าจื่อ = “ไร้ประโยชน์ก็อาจกลายเป็นประโยชน์ยิ่งได้”

1.12. 29.หล่าจื่อ = “อ่อนแอจึงรอด อ่อนโยนดำรงอยู่”

2. แคว้นเว่ย(ต่อ)

2.1. 30.“ไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ำ แต่ไม่มีความเข้มแข็งใดทำลายน้ำได้ จงเป็นดั่งน้ำเถอะ”

2.2. 31.“คนรวยมอบของขวัญด้วยทอง แต่ข้าไม่มีทอง มีก็แค่คำพูดเพียงเล็กน้อย”

2.3. 32.เอี๋ยนหุย = “อาจารย์คือร่าง ลูกศิษย์คือเงา”

2.4. 33.หนานจื่อ =”มนุษยธรรมคือการรักในมนุษย์”(แคว้นเว่ย)

2.5. 34.ขงจื่อ =”ไม่มีหลักจริยะ บ้านเมืองจะมีแต่ความวุ่นวาย” (เว่ย)

2.6. 35.ขงจื่อ =”ในความรักที่แท้จริงนั้น ไม่มีความเชื่อร้ายจือปน”

2.7. 36.ขงจื่อ = “ปกครองด้วยหลักจริยะ คือ ผลดีต่อรัฐ ชุมชน และผู้คน”

2.8. 37.ขงจื่อ = “เรื่องที่ยากที่สุดคือการวัดคุณค่าลูกผู้ชาย”

2.9. 38.ขงจื่อ = “ผู้พบทางแห่งจริยะ ย่อมตายอย่างมีเกียรติ”

2.10. 39. จื่อลู่ = “ผู้กล้าถึงคราวตาย ต้องตายอย่างบุรุษผู้สง่างาม”