Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZRAK (Ptuj) by Mind Map: ZRAK (Ptuj)

1. ONESNAŽENOST

1.1. VZROK

1.1.1. INDIVIDUALNA KURIŠČA

1.1.1.1. BENZEN (C6H6)

1.1.2. PROIZVODNJA

1.1.2.1. PERUTNINA PTUJ

1.1.2.1.1. ATMOSFERSKI DELCI PM10

1.1.3. PROMET

1.1.3.1. PREKORAČITEV

1.1.3.1.1. žveplov oksid (CO)

1.1.3.1.2. dušikov oksid (NO)

1.1.3.2. V MEJAH NORMALE

1.1.3.2.1. žveplov dioksid (SO2)

1.1.3.2.2. ozon (O3)

1.2. REŠITVE

1.2.1. izradnja Puhovega mostu

1.2.2. selitev proizvodnje

1.2.3. občinski program Varstva okolja

1.2.4. prometna študija

1.3. MERJENJE

1.3.1. LOKACIJA

1.3.1.1. parkirišče Bolnišnice Ptuj

1.3.1.2. križišče Zagrebške in Mariborske ceste

1.3.1.3. ploščad ob križišču na Bregu

1.3.2. PARMAETRI

1.3.2.1. EKOLOŠKI

1.3.2.1.1. žveplov dioksid

1.3.2.1.2. dušikovi oksidi

1.3.2.1.3. ozon

1.3.2.1.4. ogljikov monoksid

1.3.2.1.5. lahkohlapni ogljikovodiki

1.3.2.1.6. atmosferski delci

1.3.2.2. METEOROLOGIJA

1.3.2.2.1. temp. zraka

1.3.2.2.2. relativna vlaga zraka

1.3.2.2.3. smer vetra

1.3.2.2.4. hitrost vetra

1.3.2.2.5. jakost sončnega obsevanja