Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Emmen in 2020 by Mind Map: Emmen in 2020

1. Dienstverlening

1.1. one stop shopping (1 loket, verschillende ingangen)

1.2. haalinfo, niet brengen

1.3. Regie op antwoord

1.4. Vraag aan overheid

1.5. 24 uur lang antwoord op je vraag, binnen 1 uur antwoord en binnen 24 uur opgelost

1.6. 1 ingang, klant kiest kanaal

1.7. Makelaarsrol - informatiemakelaar - naast reguleren/handhaven

1.8. Burger is eigenaar, beheerder eigen gegevens

1.9. Interactieve beleidsvorming mbv social media

2. Aantrekkelijk werkgeverschap

2.1. vertrouwen en ruimte geven

2.2. flexibiliteit

2.3. werkgever is overheid als geheel

2.4. Organistie zal faciliteren

2.5. LEAN & GREEN

3. HRM

3.1. op talent, niet op functie

3.2. belonen op resultaat

3.3. persoonlijk ict budget

3.4. geen mensen meer in dienst

3.5. elk moment werken is mogelijk, zelfs tussen 9 tot 5

3.6. je zet werk uit, zonder dat je mensen inhuurt

3.7. goed opdrachtgeverschap organiseren

3.8. Cultuur - Overleg voor inspiratie/intervisie

4. communicatie

4.1. monitoring social media (trends) - omgevingsbewustzijn

4.2. Persoonlijk

4.3. Meer informatie op maat

4.4. Digitaal, tenzij

4.5. Gebruikmaken van al bestaand middelen, opensource

4.6. adviseren in processen

4.7. identiteit bewaren van de overheid/de gemeente

5. ICT

5.1. Goede ontsluiting documenten via verschillende media

5.2. online samenwerken

5.3. Je laat alles naar je toekomen

5.4. eigen middelen brengen(laptop, e.d.)

5.5. ICT in dienst van medewerkers

5.6. Opensource

5.7. data centraal / cloud computing

5.8. Draadloos internet

6. Facilitair

6.1. iedereen bepaalt zijn eigen werkplek

6.2. samenkomen doen we overal

7. bedrijfsvoering

7.1. sturen op resultaat, niet op budget en fte

7.2. inkoop is dynamisch en goedkoper

7.3. Slimme control - minder op regels/procedures/formats etc

7.4. scherp inkopen op mensen

7.5. clustervorming voor diensten en producten van de overheid in Nederland. College heeft kaderstellende rol. Gemeenteraad is er nog.

7.6. een netwerkorganisatie, geen hierarchische organisatie

7.7. Informatiehuishouding op orde

8. concrete pilots

8.1. talentwaarderingssysteem

8.2. Emmen op facebook

8.3. outsourcing van een discipline

8.4. Papierlooswerken

8.5. competentieontwikkeling nieuwe werken

8.6. ZZP'er voor spek en bonen

8.7. eigen digitale middelen uit je eigen ict budget

8.8. Werkoverleg lean/digitaal

8.9. inkoop via internet

8.10. marktplaats voor ZZP'ers

8.11. mogelijkheden van yammer definieren

8.12. Gratis draadloosinternet voor iedereen

8.13. alleen nog maar social media voor werving en selectie

8.14. raadssite en open data pilot (maak een app)

8.15. Draagvlak en bekendheid HNW organiseren

8.16. P&O - loopbaan (in- & extern) via yammer/linked in/twitter

8.17. citymarketing via facebook