Tổng Đài

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tổng Đài by Mind Map: Tổng Đài

1. IVR mặc định

1.1. Cảm ơn Quý khách đã gọi đến tổng đài CSKH của Ví điện tử MoMo. Giá cước gọi vào dịch vụ là 1.000đ/1 phút. Cuộc gọi có thể được ghi âm nhầm nâng cao chất lượng phục vụ.

2. IVR cảnh báo lỗi

2.1. SC01: Để báo lỗi không đăng nhập được ứng dụng, vui lòng bấm phím #

2.2. SC02: Để báo lỗi không thực hiện được giao dịch nạp tiền vào Ví, vui lòng bấm phím 1

2.3. SC03: Để báo lỗi nạp tiền điện thoại đang chờ xử lý, vui lòng bấm phím 2

2.4. SC04: Để báo lỗi mua mã thẻ đang chờ xử lý, vui lòng bấm phím 3

2.5. SC05: Để báo lỗi mua mã thẻ nhưng không nhận được mã thẻ, vui lòng bấm phím 4

2.6. SC06: Hiện tại hệ thống đang bảo trì, mong quý khách thông cảm thực hiện lại sau.

3. IVR danh mục

3.1. Tự động hóa

3.1.1. 1. Chặn hạn mức khẩn 2. Resetpin

3.2. CSR

3.2.1. Để gặp Tổng Đài Viên, vui lòng chọn phím 9

3.2.1.1. Hiện tại các điện thoại viên đều đang bạn. Để được hỗ trợ gọi lại, vui lòng chọn phím #

3.3. Callback

3.3.1. Để được hỗ trợ gọi lại, vui lòng chọn phím #