Tổng Đài

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổng Đài by Mind Map: Tổng Đài

1. IVR mặc định

1.1. Cảm ơn Quý khách đã gọi đến tổng đài CSKH của Ví điện tử MoMo. Giá cước gọi vào dịch vụ là 1.000đ/1 phút. Cuộc gọi có thể được ghi âm nhầm nâng cao chất lượng phục vụ.

2. IVR menu

2.1. Quý khách vui lòng lựa chọn theo hướng dẫn sau:

2.2. Để báo khóa/ mở tài khoản khẩn cấp, vui lòng bấm phím 1

2.2.1. Quý khách vui lòng lựa chọn theo hướng dẫn sau:

2.2.2. Để tự thao tác khóa tài khoản, vui lòng bấm phím 1

2.2.2.1. ****TH1: Nếu SĐT đang thực hiện gọi KHÔNG CÓ Ví MoMo**** Số điện thoại của Quý khách không đủ điều kiện để hỗ trợ tính năng này. Vui lòng dùng chính số cần hỗ trợ KHÓA tài khoản liên hệ lại tổng đài. Xin cảm ơn.

2.2.2.2. ****TH2: Nếu SĐT đang thực hiện gọi CÓ Ví MoMo**** Quý khách vui lòng nhập số CMND hoặc số căn cước đã đăng kí với Ví MoMo và bấm phím #

2.2.2.2.1. ****TH1: Nếu khách hàng nhập KHÔNG ĐÚNG thông tin**** Thông tin quý khách nhập không chính xác. Vui lòng thử lại (3 lần)

2.2.2.2.2. ****TH2: Nếu khách hàng nhập ĐÚNG thông tin hoặc thông tin bị TRỐNG**** Tài khoản Ví MoMo của Quý Khách đã được tạm khóa. Khi cần hỗ trợ mở khóa tài khoản, vui lòng liên hệ lại tổng đài. Xin cảm ơn.

2.2.3. Để gặp điện thoại viên, vui lòng bấm phím 2

2.3. Để hỗ trợ kiểm tra giao dịch nạp/ rút/ chuyển tiền, vui lòng bấm phím 2

2.4. Để hỗ trợ kiểm tra giao dịch thanh toán, vui lòng bấm phím 3

2.5. Để gặp điện thoại viên, vui lòng bấm phím 9