Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

#KNSDNL Samen Deskundiger Nederland by Mind Map: #KNSDNL
Samen
Deskundiger
Nederland
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

#KNSDNL Samen Deskundiger Nederland

Presentaties van puzzels, parels en zicht op volgend schooljaar

Puzzels

Ton van Oorschot

bezuinigingen

geld......

glasvezelnetwerk, kost veel moeite

BICTA

samenwerking tussen leden SDNL

vergroten betrokkenheid aanwezigen, bij kennisnetdagen, bij plenaire vergaderingen, ook door bezuinigingen

meer zicht oo de regio

Ted Smits SD ZH 1 & 2

verhaal rondom google apps

office 365

inzet van ELO in PO, its learning

ict en zorg, grotere rol mbt zorg, alle aspecten van de lln.

discussie

leren in de 21ste eeuw

SD gelderland Annelies

zorgen voor inhoudelijke bijeenkomsten

organisatie van een praktijkdag

Leo

toch bereiken van inzicht bij besturen

SD midden Limburg

bij elkaar brengen van verschillende systemen

digitale overdracht leerlingen PO/VO

positie ICTers op scholen

SD Rizob

positief denken = omdenken

krimp op alle vlakken

directie en college van bestuur gebruiken, belang van ict duidelijk maken, verbinding zoeken met de dingen die we doen (tussen directies)

rol ambasadeurs

BIC NH

vergroten netwerk NH

vasthouden van netwerk en leerkrachten door krimp steeds minder

SD Amsterdam

welke competenties voor de leerkracht

bemanning netwerk

krimp en geldgebrek

fusie met BICNH?

ICT+

internet en mailprotocol, nog juridische toetsing

NobraWEB

tegenvallende begeleiding vanuit Kennisnet, mbt didactiek in alans

ICT op de agenda houden in tijden van bezuinigingen

bij elkaar houden van individuele stichtingen

Parels

Ton van Oorschot

praktijkmiddag 2011, eigen werkvloer

in een basisschool

sfeer

BICTA

zelfstandig opereren, themagroepen

opdracht UT studenten, mobiel leren, stappenplan

werken met google Sketchup, ook leerkrachten bicta scholen

QR codes bieden veel mogelijkheden te werken met mobiel leren, historische kring, samenwerken met studenten

tool: ict-competente leerkracht in beeld

Ted Smits SD ZH 1 & 2

rekentuin

post HBO opleiding

praktijkdagen en bezoek STIC, persoonlijk contact tijdens een tweedaagse, ontstaan van netwerk door tweedaagse, positief effect

uitwisselingsbijeenkomsten, betrokkenheid van deelnemers, uitnodigen van deskundigen

cloudcomputing, office 365, prezi, onenote, Nieuw knooppunt

SD gelderland Annelies

gebruik van mindmaps

sfeer in bijeenkomst is van grote waarde

Leo

doorgaande lijn tav cloudcomputing

inzicht bij bestuur

acadin

SD Midden Limburg

bijeenkomsten van SD, digitale nieuwsbrief, participatie van scholen, netwerk van ICTers

ict-conferentie

SD Rizob

de slimste regio van de wereld

ict themamarkt

beleidsontwikkeling

mediawijsheid, begrijpend kijken, workshop 1,5u, materiaal voor iedereen!, opbrengstgericht werken!, vraaggestuurd naar de werkvloer, kritisch kijken

didactiek en leiderschap in balans

Nieuw knooppunt

SD Fryslan

prezi........

SD Amsterdam

4 in balans, didactiek in balans, leiderschap in balans

opbrengstgericht werken

ict en innovatie, wens om voorloper te zijn/worden

cloud computing met google apps, life@edu, mijn naam is haas, de zandtafel innovatief project, meer op de innovatieportal van kennisnet

BIC NH

nieuw bestuur, veel aanwezigen en enthousiasme, 2daagse incl een onderwijssalon, drempeldeal

ICT+

praktijkmiddag, ook puzzels en parels, inzet van leervragen, ict en zorg, betrekken van hele school (IB-er)

NobraWEB

sharepoint 2010, samenwerken

Kennisnet, Input tijdens SDbijeenkomsten, ruimte die gegeven wordt, beschikbaarstelling informatie/formats (oa voor schoolplan)

Zicht op volgend schooljaar

BIC NH

heel veel te doen!, visieontwikkeling, LVS/leerling administratiesysteem, protocollen, zoektocht naar een leidraad voor een landelijk document, coaching, cloudcomputing, innovatie

Ton van Oorschot

alle scholen op office 365

is haalbaar icm Microsoft

oftewel cloudcomputing

vertaalslag van 4 in balans naar praktijk

BICTA

Ted Smits SD ZH 1 & 2

borgen kansen ict in de klas, zeker ook mbt ict en zorg

euro's

hoe krijg je ict in de klas

bij elkaar komen zonder bij elkaar te komen?, vergaderen op afstand, verzoek naar Kennisnet voor technische ondersteuning

SD gelderland Annelies

cloud, outdoor

mindmappen

social media

Leo

onderwijssalon

doorgaan met de cloud, gebruiken voor vergroten impact bijeenkomsten

ict en zorg leerlingen, "ict onze zorg", rol voor IB-ers

rol voor ict in krimpregio

SD Midden Limburg

leerling portfolio

gebruik tablets?

SD Rizob

ambitie dat de bijeenkomsten iets heel concreets opleveren

zorg en ict

naar opbrengstgerichte bijeenkomsten

mediawijsheid

SD Amsterdam

vraaggestuurd, door leden bepaald

opbrangstgericht werken

NobraWeb

activerende didactiek

mediawijsheid

ict competenties leerkrachten

synergie ICT en IB

cloudcomputing

innovaties mbt ict en onderwijs

lerend netwerk

stadium van ontwikkeling

THEMA's *21st century skills/competenties *ICT en zorg *krimp (= omdenken) *cloud/ELO *ICT praktijkdagen *samenwerken