CAUSES DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CAUSES DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL by Mind Map: CAUSES DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. Creixement de la població:

1.1. El creixemert de la població va fer augmentar la demanda d'aliments i de productes manufacturats, i va causar increment en producció i un augment de mà d'obra

2. Avenços tècnics:

2.1. Van inventar màquines relacionades amb l'energia, el sector tèxtil i el siderúrgic, per exemple: la màquina de vapor, llançadora volant i el carbó de coc

3. Materies primeres i fonts de energies:

3.1. N'hi havia molta abundancia de cotó barat, que procedeix de les colonies.

3.2. I també el carbó era necessari per generar vapor

4. Xarxa de comunicacions:

4.1. Formada per canals navegables i camins, va ser important per a l'aprovisionament de materies primeres i la distribució de productes.

5. Classe social:

5.1. "La burgesia": amb mentalitat empresarial i amb capital disponible per invertir-lo en la nova indústria.