THT

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THT by Mind Map: THT

1. Hình thức

1.1. 1 ảnh + text

1.2. 2 ảnh + text

1.3. meme + text

1.3.1. 1 meme + text

1.3.2. 4 meme + text

1.4. Text + nền + logo

2. Nội dung

2.1. Hài hước (Nam - nữ 13 ~ 30)

2.1.1. Ảnh chế hài

2.1.2. Câu hỏi xàm

2.1.3. Đố vui

2.2. Ảnh vui học trò (Nam - nữ 13 ~ 18)

2.2.1. Crush

2.2.1.1. Câu hỏi về Crush

2.2.1.2. Sến, lãng mạn

2.2.1.3. Thất tình

2.2.2. Kỷ niệm thời học sinh

2.2.2.1. Thời học sinh ai đã từng

2.2.2.2. Kỷ niệm về bạn bè: Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, bạn cùng bàn...

2.2.3. Tên riêng, tên viết tắt

2.2.3.1. Các bạn tên H rất đáng yêu

2.2.3.2. Các bạn tên N rất xinh

2.3. Video về học sinh (Nam - Nữ 13 ~ 18)

2.3.1. Video troll thời học sinh

2.3.2. Video nữ sinh dễ thương

2.3.3. Video văn nghệ trường

2.4. Video vui khác (Nam - nữ 13 ~ 30)

2.4.1. Video về động vật

2.4.2. Video tiktok