Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
lineære og funktion by Mind Map: lineære og funktion

1. Hvad ved vi om lineære funktioner?

1.1. Funktionen skære y aksen, en hen af og to op af og tre til siden og så er lineære der tror vi.

2. Hvad er en lineær funktion?

2.1. En lineær funktion er en funktion med forskriften ( ) f x ax b = + , hvor a og b er kon- stanter, dvs. faste tal. Undertiden vil vi også skrive y ax b = + . Husk at der er underforstået et gangetegn imellem a og den variable x. a kaldes hæld- ningskoefficienten og b kaldes konstantleddet.