Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Аналіз уроку by Mind Map: Аналіз уроку

1. Готовність учителя та учнів до уроку

1.1. технічні засоби навчання,

1.2. санітарно-гігієнічний стан класу

1.3. облаштування уроку,

2. Організаційна структура уроку: чіткість і послідовність етапів, відповідність їх характеру пізнавальної діяльності учнів.

3. Зміст уроку

3.1. науковість, виховне та розвивальне значення навчального матеріалу

3.2. правильність добору навчального матеріалу за обсягом, змістом і доступністю для учнів

3.3. співвідношення емпіричного, теоретичного і практичного навчального матеріалу

3.4. групування, класифікація навчального матеріалу навколо ключових понять

3.5. спрямованість навчального матеріалу на зв'язок з життям.

4. Методичне забезпечення уроку

4.1. використання та особливості поєднання форм навчання, обґрунтованість їх вибору, відповідність принципам навчання; темп уроку

4.2. методика проведення різних етапів уроку

5. Характеристика ділових якостей вчителя

5.1. рівень наукової підготовки і готовності до уроку

5.2. знання теорії навчання і виховання, методики викладання предмета, психології та гігієни, вміння застосовувати ці знання у процесі навчання

5.3. педагогічний такт, стиль, культура праці та поведінки, мова

5.4. взаємостосунки з класом та окремими учнями.

6. Загальні підсумки уроку

6.1. виконання плану уроку

6.2. досягнення освітньої, розвивальної і виховної мети

6.3. загальна оцінка, результати, ефективність і якість

6.4. висновки та пропозиції щодо подальшого вдосконалення роботи, закріплення успіхів, подолання помилок.

7. Тип уроку, його місце в системі занять із предмета.

8. Поведінка учнів на уроці

8.1. порядок і дисципліна учнів;

8.2. активність, самостійність, інтерес до занять учнів різного рівня підготовленості, зосередженість і стійкість їх уваги на різних етапах уроку

8.3. навчально-пізнавальна діяльність, організованість, акуратність; ставлення до заняття невстигаючих і порушників дисципліни; участь у роботі на уроці окремих учнів і всього колективу

8.4. ставлення учнів до вчителя і один до одного (доброзичливість, взаємодопомога).

8.4.1. взаємодопомога

8.4.2. доброзичливість