Get Started. It's Free
or sign up with your email address
مطلق & مقيد by Mind Map: مطلق & مقيد

1. Perbezaan خاص dengan مقيد

1.1. Pada dasarnya tidak terdapat perbezaan yang ketara antara lafaz خاص dan muqayyad kerana lafaz مقيد termasuk dalam bahagian خاص.

1.2. Lafaz خاص tertentu pada kata nama خاص , bilangan dan jenis2 tertentu.

2. Perbezaan عام dan مطلق

2.1. عام : mempunyai lafaz - lafaz yang tertentu seperti

2.2. كل ,جميع : contohnya

2.3. مطلق : tidak mempunyai lafaz 2 tertentu tetapi meliputi sesuatu perkara yang tidak ditentukan sifatnya

3. Pengertian Mutlak

3.1. Lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya serta tidak disertai dengan pengikatnya.

3.2. Contoh :طالب - bermaksud seorang pelajar lelaki.

3.3. Hukum lafaz Mutlak : Hendaklah difahami mengikut makna mutlaknya yang sebenar dan tidak boleh dikaitkan dengan mana2 sifat kecuali ada dalil yang mengikatnya.

4. Pengertian Muqayyad

4.1. Lafaz yang menunjukkan sesuatu perkara atau beberapa perkara yang tidak tertentu didalam jenisnya tetapi disertai dengan sifat yang mengikatnya.

4.2. Contoh : رجل ماليزي, رجال ماليزي , إمرأة صالحة

4.3. Hukum lafaz Muqayyad : apabila ada sesuatu nas hendaklah difahami maknanya menurut lafaz muqayyadnya