Дистанційна освіта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дистанційна освіта by Mind Map: Дистанційна освіта

1. Як організовано дистанційне навчання?

1.1. Студент - той, хто навчається

1.2. Тьютор - той, хто навчає

1.3. Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми навчання, займається розподіленням студентів за групами і навчальним навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання

1.4. Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, вирішує технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи

2. Дистанційне навчання - це сукупність заходів

2.1. засоби надання учбового матеріалу студенту

2.2. засоби контролю успішності студента

2.3. засоби консультації студента програмою-викладачем

2.4. засоби інтерактивної співпраці викладача і студента

2.5. можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок

3. Переваги дистанційних курсів

3.1. гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів

3.2. актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок

3.3. зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу

3.4. модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом

3.5. економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них

3.6. можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів

3.7. інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу

3.8. більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів

3.9. відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу