Дистанційне навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дистанційне навчання by Mind Map: Дистанційне навчання

1. Переваги дистанційних курсів

1.1. Гнучкість - можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів. Цільова система альтернативних варіантів доступу до інформації та інформації про них, а також також низки питань-підказок тощо;

1.2. актуальність - можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок;

1.3. зручність - можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;

1.4. модульність - розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом;

1.5. економічна ефективність - метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них;

1.6. можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів;

1.7. інтерактивність - активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу;

1.8. більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар'єрів;

1.9. відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу.

2. Як організовано дистанційне навчання?

2.1. У системі дистанційного навчання виділені 4 типи суб'єкта:

2.1.1. Студент - той, хто навчається.

2.1.2. Тьютор - той, хто навчає.

2.1.3. Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми навчання, займається розподіленням студентів за групами і навчальним навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання.

2.1.4. Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, вирішує технічні питання, сідкує за статистикою роботи системи.

3. Дистанційне навчання - це форма навчання з використанням комп"ютерних і телекомунікаційних технологій, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачів і студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. Http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro

4. - це сукупність наступних заходів:

4.1. засоби надання учбового матеріалу студенту;

4.2. засоби контролю успішності студента;

4.3. засоби консультації студента програмою-викладачем;

4.4. засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;

4.5. можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.