План внутрішньошкільного контролю

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
План внутрішньошкільного контролю by Mind Map: План внутрішньошкільного контролю

1. Ведення шкільної документації

1.1. календарне планування навчального матеріалу

1.2. наявність та відповідність навчальних програм

1.3. план класних керівників з виховної роботи

1.4. стан ведення зошитів

1.5. стан ведення класних журналів

1.6. стан ведення щоденників учнів

1.7. стан ведення поурочних планів учителів

1.8. особові справи учнів

1.9. стан ведення книг наказів по школі

1.10. стан дотримання номенклатури в школі

1.11. ведення протоколів

1.12. стан ведення документів з ОП і БЖ

2. Педагогічна та фахова майстерність

2.1. Попереджувальний контроль

2.1.1. Відвідування уроків учителів, які потребують методичної допомоги

2.2. Тематичний контроль

2.2.1. Виконання різних форм і методів контролю знань учнів на уроках хімії

2.2.2. Реалізація виховної мети уроку математики як основа формування ключових компетентностей школярів

2.2.3. Залучення учнів до участі у виставах, конкурсах, проектах образотворчого мистецтва різних рівнів

2.3. Персональний

2.3.1. Система роботи вчителів, що атестуються

3. Якість навчально-виховного процесу

3.1. Тематичний контроль

3.1.1. Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня

3.2. Фронтальний контроль

3.2.1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з фізичної культури

3.2.2. Стан викладання математики в початковій школі

3.2.3. Стан викладання трудового навчання у початковій школі

3.3. Фронтально-оглядовий контроль

3.3.1. Робота гуртків та факультативів

3.3.2. Адміністративні контрольні роботи

3.4. Класноузагальнюючий контроль

3.4.1. Готовність випускників 9 класу до подальшого навчання в старшій школі

3.4.2. Готовність випускників до державних екзаменів

3.4.3. Аналіз участі учнів школи у районних олімпіадах

3.5. Оперативно-якісний контроль

3.5.1. Виконання навчальних програм і планів

3.5.2. Контрольні зрізи

4. Якість виховної системи

4.1. Оперативно-якісний контроль

4.1.1. Якість планування виховної роботи у 1-4 класах

4.1.2. Аналіз зайнятості учнів у позаурочний час

4.2. Фронтально-оглядовий контроль

4.2.1. Якість проведення виховної роботи у 5-8 кл.

4.2.2. Якість проведення виховної роботи у 9-11 кл.

4.3. Тематичний контроль

4.3.1. Робота педагогічного колективу по здійсненню правового виховання учнів школи

4.3.2. Здійснення патріотичного виховання у школі