Вчитель НУШ - умотивований учитель, який має свободу творчості та розвивається професійно

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вчитель НУШ - умотивований учитель, який має свободу творчості та розвивається професійно by Mind Map: Вчитель НУШ - умотивований  учитель, який має свободу творчості та розвивається професійно

1. Організація пізнавальної діяльності учнів

1.1. Самостійна робота учнів на уроці

1.2. Використання наочних посібників

1.3. Прийоми активізації учнів

1.4. Проблемні питання

2. Тема і мета

2.1. Навчальна

2.2. Виховна

2.3. Розвиваюча

3. Готовність до уроку

3.1. Обладнання

3.2. Навчальні посібники

3.3. ТЗН

4. Організація уроку

4.1. Тип уроку

4.2. Структура уроку

4.3. Послідовність і розподіл часу

4.4. Види навчальної діяльності

5. Загальні відомості про урок

5.1. Дата

5.2. Предмет

5.3. Клас

6. Зміст уроку

6.1. Науковість

6.2. Правильність добору матеріалу

6.3. Виховне значення уроку

6.4. Відповідність вимогам програми

6.5. Зв'язок вивченого матеріалу з попереднім

6.6. Міжпредметні зв'язки

7. Методика проведення уроку

7.1. Використання наочності та дидактичних матеріалів

7.2. форми та методи

7.3. підведення підсумків

8. Робота і поведінка учнів на уроці

8.1. Активність

8.2. Якість відповідей учнів

8.3. Зацікавленість

8.4. Організованість

9. Поведінка вчителя

9.1. Витримка

9.2. Зібраність

9.3. Доброзичливість

9.4. Вимогливість

9.5. Емоційність

9.6. Мовлення

9.7. Зовнішній вигляд

10. Підбиття підсумків

10.1. Виконання плану

10.2. Досягнення мети

10.3. Загальна оцінка

10.4. Пропозиції