Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIN by Mind Map: PRIN

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. Metody Grafizne i Wskaznikowe

2.1. diagram Ishikawy

2.2. Wykres Pareto-Lorenza

2.3. zasada Pareto

2.4. metoda zero - jedynkowa

3. generowanie rozwiazan

3.1. model kaskadowy

3.2. model v

3.3. model RUP

3.4. model spiralny

4. Strategia

4.1. wzrost

4.2. dywersja

4.3. stabilizacja

4.4. e-biznes