STEAM проект "Українське село і місто XVIII ст."

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STEAM проект "Українське село і місто XVIII ст." by Mind Map: STEAM проект "Українське село і місто XVIII ст."

1. Тип проекта: шкільний, індивідуально - груповий, інтегрований, середньотривалий 1 місяць

2. Очікувані результати: пояснити зміст понять "місто", "село"; з`ясувати особливості життя в українському місті та селі XVIII ст.; розвивати уміння аналізувати та порівнювати; розвивати навички дослідницької діяльності; навчити учнів використовувати репродукції картин як джерело знань з історії; розвивати логічне мислення, зв`язне мовлення; виховувати повагу до історичного минулого України та українського народу; виховувати ініціативу, організованість, системність праці та самостійність.

3. Мета проекту: створити цикл уроків, які поєднують історію, географію, інформатику, українську літературу та мистецтво, поглибити знання учнів з історії України, української літератури, охарактеризувати українське село і місто у XVIII ст., з метою шанобливого ставлення до історії рідного краю

4. Завдання проекту: зібрати матеріал з історії України про українське місто та село XVIII ст.; колективно опрацювати зібраний матеріал для створення презентації або інтелект - карти (mindmaps); формувати вміння та навички групової, колективної роботи; представити STEAM проект в онлайн сервісі Mindmeister.

5. Сладники проекту: S (науки) історія - зібрати інформацію про українське село і місто у XVIIIст.; - на основі доступних джерел охарактеризувати та порівняти життя та побут людей в селі і місті в XVIIIст. T (технології) інформатика - створення інтелект - карти (mindmaps) на тему: "Українське село і місто у XVIIIст. "; - редагування й форматування тексту; презентувати створений проект в онлайн - сервісу Mindmeister. R (читання + письмо) українська література - читання творів про українське село і місто в XVIIIст; читання журналів на історичну тематику. S (науки) географія - дослідити географічне положення села і міста XVIIIст. A (мистецтво) мистецтво - намалювати малюнки, порівняти українське село і місто XVIIIст.

6. Підсумковий результат:- залучення учнів до систематизації та набування знань, створення власних проектів; підвищення рівня відповідальності учня за виконаний обсяг роботи; розвиток навичок критичного мислення, співпраці, спілкування, міркування, синтезу та стійкості в умовах обмеженого часу та визначеної мети; умііння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення; представлення STEAM проекту в онлайн сервісі Mindmeister

6.1. Слад проекту: цикл із 5 уроків історії, географії, інформатики, української літератури, мистецтва