องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ตแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เมาส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. Ps/2 Mouse

1.1.1.3. Usb Mouse

1.2. คีย์บอร์ด

1.2.1. คีย์บอร์ดติดตั้งภายใน

1.2.2. คีย์บอร์ดเออร์โกโนมิกส์

1.2.3. คีย์บอร์ดไร้สาย

1.2.4. คีย์บอร์ดพกพา

1.2.5. คีย์บอร์ดเสมือน

1.3. กล้องดิจิทอล

1.3.1. กล้องคอมแพค

1.3.2. กล้องมิลเอร์เลส

1.3.3. กล้อง DSRL

1.3.4. กล้อง DSRL-Like

1.4. สแกนเนอร์

1.4.1. แสกนเนอร์มือถือ

1.4.2. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ

1.4.3. สแกนเนอร์แท่นเรียบ

1.5. ไมโครโฟน

1.5.1. แบบคาร์บอน

1.5.2. แบบเซรามิค

1.5.3. แบบคอนเดนเซอร์

1.5.4. แบบไดนามิค

1.5.5. แบบริบบอน

1.5.6. แบบคริสตอล

1.6. จอสัมผัส

1.6.1. ตัวต้านทาน

1.6.2. ตัวเก็บประจุ

1.6.3. คลื่นเสียงที่ผิวของจอ

1.7. จอยสติ๊ก

1.7.1. แบบเล่นเกมส์ทั่วไป

1.7.2. แบบเล่นเกมส์เครื่องบิน

1.7.3. แบบเล่นเกมส์แข่งรถ

1.8. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.8.1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัส

1.8.2. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไม่สัมผัส

1.9. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.10. หน่วยประมวลผลข้อมูล

1.10.1. หน่วยควบคุม

1.10.2. หน่วยควบคุมตรรกะ

1.11. หน่วยความจำ

1.11.1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

1.11.1.1. แรม (Random Access Memory)

1.11.1.2. รอม(Read Only Memory - ROM)

1.11.2. หน่วยความจำรอง (Second Memory)

1.11.2.1. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

1.11.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์ (Floppy Disk)

1.11.2.3. ซีดี (Compact Disk - CD)

1.11.2.4. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ (Removable Drive)

1.12. หน่วยสำรองข้อมูล

1.12.1. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)

1.12.2. ออปติคัลดิสก์

1.13. หน่วยแสดงข้อมูล

1.13.1. หน่วยแสดงผลชั่วคราว

1.13.2. หน่วยแสดงผลถาวร

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.2.2. ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี

2.2.3. ซอฟแวร์สินค้าคงคลัง

2.2.4. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.2.5. ซอฟต์แวร์กราฟฟิก

2.2.6. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.3. ซอฟต์แร์สำเร็จรูป

2.3.1. ด้านการประมวลคำ

2.3.2. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือตารางทำงาน

2.3.3. ด้านการเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล

2.3.4. ด้านกราฟิกและนำเสนอข้อมูล

2.3.5. ด้านการติดต่อสื่อสารทางไกล

2.3.6. ด้านการพิมพ์ตั้งโต๊ะ

2.3.7. ด้านการลงทุนและจัดการการเงิน

2.3.8. ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

2.3.9. ด้านการจำลอง เกม และการตัดสินใจ

3. บุุคลากร

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2. โปรแกรมเมอร์ Programmer

3.3. ผู้ใช้ USB

3.4. ผู้ปฏิบัติ Operator

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล Database Administrator : DBA

3.6. ผู้จัดระบบ System Manger