องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เม้าส์

1.1.1.1. Wireless mouse

1.1.1.2. usb mouse

1.1.1.3. PS/2mouse

1.1.1.4. serial mouse

1.1.2. คีย์บอด

1.1.2.1. desktop keyboard

1.1.2.2. desktop keyboard with hot key

1.1.2.3. wireless keyboard

1.1.2.4. security keyboard

1.1.2.5. notebook keyboard

1.1.3. ไมโครโฟน

1.1.3.1. Cabon mic)

1.1.3.2. Crystal mic

1.1.3.3. Ceramic mic

1.1.3.4. Condenser mic

1.1.3.5. Dynamic mic

1.1.3.6. Ribbon mic

1.1.4. จอสัมผัส

1.1.4.1. Resistive

1.1.4.2. Capacitive

1.1.4.3. Acousttic wave

1.1.4.4. Infared

1.1.5. จอสติ๊ก

1.1.5.1. แบบคันโยก

1.1.5.2. แบบปุ่มกด

1.1.6. เครื่องถ่ายบาร์โค้ด

1.1.6.1. Pen Type Scanner

1.1.6.2. CCD readers

1.1.6.3. Laser readers

1.1.6.4. Imaging Scanner

1.1.7. กล้องดิจิตตอล

1.1.7.1. กล้องคอมแพค (Compact)

1.1.7.2. กล้อง DSLR

1.1.7.3. กล้อง DSLR-Like

1.1.7.4. กล้อง Mirrorless

1.1.8. สแกนเนอร์

1.1.8.1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

1.1.8.2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner)

1.1.8.3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

1.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

1.2.1. ซีพียู (CPU)

1.2.1.1. หน่วยความจำหลัก(Primary Storage)

1.2.1.1.1. RAM

1.2.1.1.2. ROM

1.2.1.2. เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)

1.2.1.2.1. ซ็อคเก็ตสำหรับซีพียู

1.2.1.2.2. ชิปเซ็ต (Chip set)

1.2.1.2.3. ซ็อคเก็ตสำหรับหน่วยความจำ

1.2.1.2.4. ระบบบัสและสล็อต

1.2.1.2.5. Bios

1.2.1.2.6. สัญญาณนาฬิกาของระบบ

1.2.1.2.7. ถ่านหรือแบตเตอรี่

1.2.1.2.8. ขั้วต่อสายแหล่งจ่ายไฟ

1.2.1.2.9. ขั้วต่อสวิทช์และไฟหน้าเครื่อง

1.2.1.2.10. จัมเปอร์สำหรับกำหนดการทำงานของเมนบอร์ด

1.2.1.2.11. ขั้วต่อ IDE

1.2.1.2.12. ขั้วต่อ Floppy disk drive

1.2.1.2.13. พอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน

1.2.1.2.14. พอร์ตคีย์บอร์ดและเมาส์

1.2.1.2.15. พอร์ต USB

1.3. หน่วยแสดงผล

1.3.1. จอภาพ

1.3.1.1. จอซีอาร์ที

1.3.1.2. จอแอลซีดี

1.3.2. เครื่องปริ้น

1.3.2.1. เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก

1.3.2.2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์

1.3.3. ลำโพง

1.3.3.1. ลำโพงแบบขยายเสียงในตัว

1.3.3.2. ลำโพงแบบไม่มีวงจรขยายเสียง

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

1.4.1.1. แรม (Random Access Memory)

1.4.2. หน่วยความจำรอง (Second Memory)

1.4.2.1. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

1.4.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์ (Floppy Disk)

1.4.2.3. ซีดี (Compact Disk - CD)

1.4.2.4. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ

1.4.2.5. ซิบไดร์ฟ (Zip Drive)

1.4.2.6. Magnetic optical Disk Drive

1.4.2.7. เทปแบ็คอัพ (Tape Backup)

1.4.2.8. การ์ดเมมโมรี (Memory Card)

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

1.5.1. เก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก ( Magnetic Disk device )

1.5.1.1. ฟล็อปปี้ดิสก์ ( Floppy disks )

1.5.1.1.1. แทรค ( Track )

1.5.1.1.2. เซกเตอร์ ( Sector )

1.5.1.2. ฮาร์ดดิสก์ ( Hard disks )

1.5.2. สื่อเก็บข้อมูลแสง ( Optical Storage Device )

1.5.2.1. CD (Compact Disc)

1.5.2.1.1. CD-ROM (Compact disc read only memory)

1.5.2.1.2. CD-R (Compact disc recordable)

1.5.2.1.3. CD-RW (Compact disc rewritable)

1.5.2.2. DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc)

1.5.2.2.1. DVD-ROM

1.5.2.2.2. DVD-R และ DVD-RW

1.5.2.2.3. DVD+R และ DVD+RW

1.5.2.3. สื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ ( Other Storage Device )

1.5.2.3.1. แฟรชไดร์

1.5.2.3.2. เมมเมอรี่

1.5.2.3.3. กล้องถ่ายรูป

2. บุคคลากร

2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบ

2.2. โปรแกรมเมอร์

2.3. ผู้ใช้

2.4. ผู้ปฏิบัติ

2.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

2.6. ผู้จัดระบบ

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1.1. Windows

3.1.2. Linux

3.1.3. OS/2

3.1.4. Unix

3.1.5. Mac OS

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2.1. Software สำหรับงานธนาคารการฝากถอนเงิน

3.2.2. Software สำหรับงานทะเบียนนักเรียน

3.2.3. ซอฟต์แวร์คิดภาษี

3.2.4. ซอฟต์แวร์การให้บริการร้าน Seven ฯลฯ

3.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3.3.1. การประมวลคำ

3.3.2. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.3.3. การเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล

3.3.4. กราฟิก และนำเสนอข้อมูล

3.3.5. การติดต่อสื่อสารทางไกล