องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เม้าส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.1.3. USB Mouse

1.1.1.4. Wreless Mouse

1.1.2. คีย์บอร์ด

1.1.2.1. แป้นพิมพ์มาตรฐาน

1.1.2.2. แป้นพิมพ์ปุ่มพิเศษ

1.1.2.3. แป้นพิมพ์ไร้สาย

1.1.2.4. แป้นพิมพ์ระบบความปลอดภัยสูง

1.1.2.5. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา

1.1.3. กล้องดิจิตอล

1.1.3.1. กล้องคอมแพค (Compact)

1.1.3.2. กล้อง DSLR

1.1.3.3. กล้อง DSLR-Like

1.1.3.4. กล้อง Mirrorless

1.1.4. สแกนเนอร์

1.1.4.1. แบบเลื่อนกระดาษ

1.1.4.2. แบบแท่นนอน

1.1.4.3. แบบมือถือ

1.1.5. ไมโครโฟน

1.1.5.1. ไมโครโฟนแบบไดนามิกมูฟวิ่งคอล์ย

1.1.5.2. ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์

1.1.5.3. ไมโครโฟนแบบไร้สาย

1.1.6. จอสัมผัส

1.1.6.1. Resistive

1.1.6.2. Capacitive

1.1.6.3. Acousttic wave

1.1.6.4. Infared

1.1.7. จอยสติ๊ก

1.1.7.1. แบบที่1 จะใช้ในการเล่นเกมทั่วไป

1.1.7.2. แบบที่2 เฉพาะเจาะจงเกมที่เราจะใช้เล่นก็คือ เกมแข่งรถ

1.1.7.3. แบบที่3 เกมที่เฉพาะเจาะจงอย่างเกม ขับเครื่องบิน

1.1.8. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.1.8.1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัส

1.1.8.2. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไม่สัมผัส

1.1.8.3. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเคลื่อนย้ายได้

1.1.8.4. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่

1.1.9. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

1.2.1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

1.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU)

1.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

1.3.1. จอภาพ (Monitor)

1.3.2. เครื่องพิมพ์ (Printer)

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. หน่วยความจำหลัก

1.4.1.1. รอม

1.4.1.2. แรม

1.4.2. หน่วยความจำรอง

1.4.2.1. ฮาร์ดดิส

1.4.2.2. ซีดี

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2.3.1. ด้านการประมวลคำ

2.3.2. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือตารางทำงาน

2.3.3. ด้านการเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล

2.3.4. ด้านกราฟิก และนำเสนอข้อมูล

3. บุคลากร

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2. โปรแกรมเมอร์ Programmer

3.3. ผู้ใช้ User

3.4. ผู้ปฏิบัติ Operator

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล Database Administrator : DBA

3.6. ผู้จัดระบบ System Manger