องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1.1. Windows

1.1.2. Linux

1.1.3. OS/2

1.1.4. UNIX

1.1.5. MAC OS

1.2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

1.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านงานเอกสาร

1.2.2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านงานตารางการทำงาน

1.2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการจัดการฐานข้อมูล

1.2.4. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการนำเสนอ

1.3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.3.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

1.3.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

1.3.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

1.3.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

1.3.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล

1.3.6. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2. บุคลากร

2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.2. โปรแกรมเมอร์

2.3. ผู้ใช้

2.4. ผู้ปฏิบัติการ

2.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

2.6. ผู้จัดการระบบ

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.1.1. เมาส์

3.1.1.1. Serial Mouse

3.1.1.2. PS/2 Mouse

3.1.1.3. USB Mouse

3.1.1.4. Wireless Mouse

3.1.2. คีย์บอร์ด

3.1.2.1. Desktop keyboard

3.1.2.2. Desktop keyboard

3.1.2.3. Wireless keyboard

3.1.2.4. Security keyboard

3.1.2.5. Notebook keyboard

3.1.3. กล้องดิจิตอล

3.1.3.1. กล้องคอมแพค (Compact)

3.1.3.2. กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex)

3.1.3.3. กล้อง DSLR-Like

3.1.3.4. กล้อง Mirrorless

3.1.4. สแกนเนอร์

3.1.4.1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

3.1.4.2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner)

3.1.4.3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

3.1.5. ไมโครโฟน

3.1.5.1. แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างวัสดุ

3.1.5.1.1. แบบคาร์บอน (Cabon mic)

3.1.5.1.2. แบบคริสตัล (Crystal mic)

3.1.5.1.3. แบบเซรามิค (Ceramic mic)

3.1.5.1.4. แบบคอนเดนเซอร์ (Condenser mic)

3.1.5.1.5. แบบไดนามิค (Dynamic mic)

3.1.5.1.6. แบบริบบอน (Ribbon mic)

3.1.5.2. แบ่งตามทิศทางของการรับเสียง

3.1.5.2.1. แบบรับเสียงได้ทิศทางเดียว (Uni-Directional mic)

3.1.5.2.2. แบบรับเสียงได้ 2 ทิศทาง (Bi-directional mic)

3.1.5.2.3. แบบรับเสียงได้รอบทิศทาง (Omni-directional mic)

3.1.5.2.4. แบบรับเสียงบริเวณด้านหน้ารูปหัวใจ (Cardioid mic)

3.1.5.3. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

3.1.5.3.1. แบบตั้งโต๊ะ (Desk mic)

3.1.5.3.2. แบบมือถือ (Hand mic)

3.1.5.3.3. แบบห้อยคอ (Lavalier mic)

3.1.5.3.4. แบบบูม (Boom mic)

3.1.5.3.5. แบบบิง (Bing mic)

3.1.5.3.6. แบบไม่มีสาย (Wireless mic)

3.1.6. จอสัมผัส

3.1.6.1. Resistive

3.1.6.2. Capacitive

3.1.6.3. Acousttic wave

3.1.6.4. Infared

3.1.7. จอยสติ๊ก

3.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

3.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

3.2.1. หน่วยควบคุม

3.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ

3.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

3.3.1. หน่วยแสดงผลชั่วคราว

3.3.1.1. จอภาพ

3.3.1.2. อุปกรณ์ฉายภาพ

3.3.1.3. อุปรณ์เสียง

3.3.2. หน่วยแสดงผลถาวร

3.3.2.1. เครื่องพลอตเตอร์

3.3.2.2. เครื่องพิมพ์

3.4. หน่วยความจำ

3.4.1. หน่วยความจำถาวร

3.4.2. หน่วยความจำชั่วคราว

3.5. หน่วยสำรองข้อมูล

3.5.1. ฮาร์ดดิสก์

3.5.2. ออปติคัลดิสก์

3.5.3. อุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลช

4. ข้อมูลสารสนเทศ

4.1. ข้อมูล

4.2. สารสนเทศ