องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เม้าส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. Pa/2 mouse

1.1.1.3. USB Mouse

1.1.1.4. Optical Mouse

1.1.1.5. Wireless Mouse

1.1.2. คีบอร์ด

1.1.2.1. desktop keyboard

1.1.2.2. desktop keyboard with hot key

1.1.2.3. wireless keyboard

1.1.2.4. security keyboard

1.1.2.5. notebook keyboaed

1.1.3. กล้องดิจิตอล

1.1.4. สแกนเนอร์

1.1.4.1. 1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

1.1.4.2. 2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner

1.1.4.3. 3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

1.1.5. จอสัมผััส

1.1.6. จอยสติ๊ก

1.1.6.1. แบบมีปุ่ม

1.1.6.2. แบบไม่มีปุ่ม

1.1.7. เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

1.1.7.1. เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบเคลื่อนย้ายได้

1.1.7.2. เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบยึดติดกับที่

1.1.7.3. เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบสัมผัส

1.1.7.3.1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบปากกา

1.1.7.3.2. เครื่องอ่านบัตร

1.1.7.4. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไม่สัมผัส

1.1.7.4.1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD

1.1.7.4.2. เครื่องอ่านบาร์โคดแบบ Linear Imaging

1.1.7.4.3. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์

1.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.2. หน่วยแสดงผลข้อมูล

1.2.1. จอภาพ

1.2.1.1. 1. จอแสดงผลแบบ CRT (Cathode Ray Tube Monitor

1.2.1.2. 2. จอแสดงผลแบบ LCD (Liquid Crystal Display

1.2.1.3. 3. จอแสดงผลแบบ LED ( Light-emitting-diode)

1.2.2. ลำโพง

1.2.2.1. 1. Tweeter (ทวีตเตอร์) ลำโพงเสียงแหลม

1.2.2.1.1. 1.1 Cone Tweeter (โคนทวีตเตอร์) ทวีตเตอร์แบบกรวย

1.2.2.1.2. 1.2 Dome Tweeter (โดมทวีตเตอร์)

1.2.2.2. 1.2 Dome Tweeter (โดมทวีตเตอร์)

1.2.2.2.1. 2.1 Cone Mid Range (โคนมิดเรนจ์) มิดเรนจ์แบบกรวย

1.2.2.2.2. 2.2 Dome Mid Range (โดมมิดเรนจ์)

1.2.2.3. 3. Woofer (วูฟเฟอร์) / Mid Base (มิดเบส)

1.2.2.3.1. 3.1 Paper Cone (เปเปอร์โคน) วูฟเฟอร์กรวยกระดาษ

1.2.2.3.2. 3.2 Aluminium alloy Cone (อะลูมิเนียมอัลลอยโคน)

1.2.2.3.3. 3.3 Magnesium Cone (แม็กนีเซียมโคน) วูฟเฟอร์กรวยแม็กนีเซียม

1.2.2.3.4. 3.4 Kevlar Cone (เคฟลาร์โคน) วูฟเฟอร์กรวยเคฟลาร์

1.2.2.3.5. 3.5 Polypropylene Cone (โพลีโพรไพลีนโคน) กรวยลำโพงโพลีโพรไพลีน

1.2.2.3.6. 3.6 Composites cone (คอมโพไซต์โคน) กรวยลำโพงวัสดุผสม

1.2.2.4. 4. Sub Woofer (ซับวูฟเฟอร์)

1.2.2.4.1. 4.1 Single voice coil (ซิงเกิลวอยซ์คอยล์) มีวอยซ์คอยล์เพียงชุดเดียว

1.2.2.4.2. 4.2 Dual voice coil (ดูอัลวอยซ์คอยล์)

1.2.3. หูฟัง

1.3. หน่วยความจำ

1.3.1. หน่วยความจำหลัก

1.3.2. หน่วยความจำสำรอง

1.3.2.1. 2.1 ฮาร์ดดิสก์

1.3.2.2. 2.2 ฟล็อบปี้ดิสก์

1.3.2.3. 2.3 ซีดี

1.3.2.4. 2.4 รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ

1.3.2.5. 2.5 ซิบไดร์ฟ

1.3.2.6. 2.6 Magnetic optical Disk Drive

1.3.2.7. 2.7 เทปแบ็คอัพ

1.3.2.8. 2.8 . การ์ดเมมโมรี

1.4. หน่วยประมวลผลข้อมูล

1.4.1. 1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

1.4.2. 2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU)

1.5. หน่วยสำรองข้อมูล

1.5.1. 1. แบบแม่เหล็ก (Magnetic Storage)

1.5.2. 2. แบบแสง (Optical Storage)

1.5.3. 3. แบบโซลิดสเตท (Solid State Drive)

2. ซอฟแวร์

2.1. ซอฟแวร์ระบบ

2.1.1. windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. UNIX

2.1.5. MAC OS

2.2. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.2.1. 1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.2.1.1. 1.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

2.2.1.2. 1.2 ยูทิลิตี้ (Utility Program)

2.2.1.3. 1.3 ดีไวซ์ไดเวอร์ (Device Driver หรือ Driver)

2.2.1.4. 1.4 ตัวแปลภาษา (Language Translator)

2.2.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.3. ซอฟแวร์สำเร็จรูป

3. บุคลากร

3.1. ผู้จัดการระบบ

3.2. นักวิเคราะห์ระบบ

3.3. โปรแกรมเมอร์

3.4. ผุ้ใช้

3.5. ผู้ปฏิบัติการ

3.6. ผู้บรหารฐานข้อมูล

3.7. ผู้จัดการระบบ

4. ข้อสารสนเทศ

4.1. ข้อมูล

4.2. สารสนเทศ