องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. เม้าส์

1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.1. เป็นเม้าส์แบบดั้งเดิม จะเชื่อมต่อกับพอร์ต Com1 Com2

1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.2.1. เป็นเม้าส์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจะมีหัวต่อขนาดเล็ก

1.1.3. Track ball

1.1.3.1. เป็นเม้าส์อีกแบบหนึ่ง สามารถใช้โดยการจับเม้าส์หงายขึ้นแล้วใช้มือหมุนลูกกลิ้งแทน

1.1.4. Infrarade Mouse

1.1.4.1. เป็นเม้าส์ที่ไม่มีสายเชื่อมต่อระหว่างเม้าส์กับคอมพิวเตอร์แต่จะใช้แสงอินฟาเรดในการรับส่งสัญญาณ

1.2. คีย์บอร์ด

1.2.1. destop keyboard

1.2.1.1. เป็นคีย์บอดมาตรฐานแบบ 101 ปุ่ม

1.2.2. destop keyboard with hot key

1.2.2.1. เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานที่มีปุ่มพิเศษเพิ่มเข้ามามากกว่าเดิมกว่ามาตรฐาน

1.2.3. wireless keyboard

1.2.3.1. เป็นคีย์บอร์ดไร้สาย

1.2.4. securit keyboard

1.2.4.1. เป็นคีย์บอร์ดที่มีระบบรักษาความปลอดภัย

1.2.5. notebook keyboard

1.2.5.1. เป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็กบาง

1.3. สแกนเนอร์

1.3.1. Sheet-fed scanner

1.3.1.1. แบบเลื่อนกระดาษ

1.3.2. flabed scanner

1.3.2.1. แบบแท่นนอน

1.3.3. Hand-Held scanner

1.3.3.1. แบบมือถือ

1.4. จอสัมพัส

1.4.1. ตัวต้านทาน

1.4.2. ตัวเก็บประจุ

1.5. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.5.1. Pen Type Scannrt

1.5.2. CCD readers

1.5.3. Laser readers

1.5.4. Imaging Scanner

1.6. ไมโครโฟน

1.6.1. 1. แบบคาร์บอน

1.6.2. 2. แบบคริสตัล

1.6.3. 3. แบบเซรามิค

1.6.4. 4. แบบคอนเดนเซอร์

1.6.5. 5. แบบไดนามิค

1.6.6. 6. แบบปริบอน

1.7. กล้องดิจิตอล

1.7.1. 1. กล้องคอมแพค

1.7.2. 2. กล้อง DSLR

1.7.3. 3. กล้อง DSLR-Like

1.7.4. 4. กล้อง Mirrorless เช่น Mico 4/3

1.8. จอยติ๊ก

1.8.1. เป็น joy ที่เกือบทุกคนรู้ดีถึงรูปร่างหน้าตาของมัน การใช้งานของมันจะเป็นที่นิยมในการใช้เล่นเกมทั่วไป

2. ซอฟแวร์

2.1. ซอฟแวร์ ระบบ

2.1.1. วินโดว์

2.1.2. รีนุก

2.1.3. โอเอส2

2.1.4. ลิค

2.1.5. mac os

2.1.6. คือโปรแกรม ที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

2.2. ซอฟแวร์ประยุกต์

3. บุคลากร

3.1. 3.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการข้อผู้ใช้ระบบ

3.2. 3.2 โปรแกรมเมอร์ คือบุคคลที่ทำหน้าที่เขียนข้อมูลต่างๆ

3.3. 3.3 ผู้ใช้ User เป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

3.4. 3.4 ผู้ปฏิบัติการ Operator สำหรับระบบขนาดใหญ่

3.5. 3.5 ผู้บริหารฐานข้อมูล บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล

3.6. 3.6 ผู้จัดการระบบ คือผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์

4. ข้อมูลสารสนเทศ

4.1. ข้อมูลData

4.1.1. หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ทำความหมายแทน

4.2. สารสรเทศ INFORMATION

4.2.1. หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หรือผ่นวิธีการที่ ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง