Самоосвітня діяльність педагога

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Самоосвітня діяльність педагога by Mind Map: Самоосвітня діяльність педагога

1. Теоретична робота і практична апробація особистих матеріалів

2. "Удосконалення педагогічної майстерності - це, передусім, самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці і культури мислення" В. Сухомлинський

3. Це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення

4. Мета самоосвіти:

4.1. -поглиблення предметних знань

4.2. - розширення загальнопедагогічних і психологічних знань

4.3. - підвищення загальнокультурного рівня педагога

4.4. - оволодіння досягненнями педагогічної науки

5. Методи самоосвіти

5.1. самостійна робота над літературою

5.2. спілкування

5.3. самотренування

5.4. самостійна робота з аудіовізуальними засобами

5.5. виконання практичних завдань

5.6. досліди, експерименти

6. Принципи самоосвітньої діяльності

6.1. систематичність і послідовність

6.2. зв'язок з практичною діяльністю

6.3. взаємозв'язок наукових і методичних знань

6.4. комплексне вивчення прблеми

6.5. відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога

7. Вивчення досвіду своїх колег

8. Участь у колективних і групових формах методичної роботи