Дистанційне навчання

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дистанційне навчання by Mind Map: Дистанційне навчання

1. Платформи

1.1. Moodle

1.2. Prometheus

1.3. Educational Era

1.4. інше

2. Суб'єкти

2.1. Студент - той, хто навчається

2.2. Тьютор - той, хто навчає

2.3. Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє програми навчання, займається розподіленням студентів за групами і навчальним навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні питання

2.4. Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, вирішує технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи

3. Принципи

3.1. принцип відкритості

3.2. гнучкість

3.3. активізація

3.4. адекватність технології

3.5. мобільність навчання

3.6. індивідуалізація

3.7. гуманізм

3.8. альтернативність

4. Дистанційне навчання. Запорука майбутнього

5. Історія

5.1. Спочатку дистанційне навчання здійснювалось у формі письмового спілкування, тобто розв'язані завдання надсилались поштою. На сучасному етапі дистанційне навчання здійснюється, зокрема, за допомогою інтернету та інших засобів. Одним з перших великих центрів дистанційного навчання, що поширював свої матеріали через мережу інтернет стала Хан-Академія. ЇЇ автор Салман Хан почав викладати у вільний доступ в мережі власні відео-уроки, що створював для своєї кузени. Згодом, коли уроки отримали неабияку популярність і мільйони переглядів в мережі YouTube Хан створив окремий навчальний центр У 1998 році Центр дистанційної освіти «Ейдос» заснував Андрій Вікторович Хуторськой, який дистанційною освітою займається з 1989 року. В Україні є декілька прикладів великих навчальних центрів з дистанційною формою навчання, що спеціалізуються на підготовці учнів до ЗНО[2] та університетських курсах. Одним з найбільших є Prometheus — проект масових відкритих онлайн-курсів.[3] У 2007 році була відкрита перша в Україні державна Міжнародна українська школа, яка дає можливість учням, які проживають за межами України, здобути початкову, базову та повну середню освіту і офіційні документи державного зразка, які підтверджують освітні рівні,[4] здобуті як дистанційно, так і екстерном.[5] Окрім цього, в Україні функціонують декілька приватних шкіл із дистанційною формою навчання та екстернатом, у яких можуть навчатися і ті діти, які проживають в Україні, але через певні обставини не мають змоги відвідувати звичайні школи.