Những sai lầm trong tư duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Những sai lầm trong tư duy by Mind Map: Những sai lầm trong tư duy

1. Sự leo thang

1.1. 1. Cái tôi . nó khiến họ không thể chấp nhận được “” sự thua thiệt”” .

1.2. 2. Các cuộc đấu giá và những cuộc đua tranh giá thầu khác đưa các cá nhân ra chống lại nhau .

1.3. 3.Vấn đề giữa người ủy nhiệm và người đại diện trong công việc.

2. NHẬN THỨC THIÊN LỆCH

2.1. Nhìn nhận tình huống một cách khách quan giúp tránh được sự nhận thức thiên lệch.

2.1.1. - Thừa nhận sự nhân thức thiên lệch là một hiện tượng mà tất cả chúng ta đều là nạn nhân.

2.1.2. - Đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng khác nhau.

2.2. giải pháp làm lắng dịu vấn đề do việc mong đợi phi lý gây ra:

2.2.1. - Đối thoiạ hướng dẫn.

2.2.2. - Thông tin mới.

3. Biện pháp khắc phục

3.1. - Có điểm tựa vững vàng trên giải pháp thay thế của bạn cho thỏa thuận trước khi thương lượng.

3.2. - Trước khi thương lượng, hãy thật khách quan và kinh nghiệm khi đưa ra giá vượt ngưỡng chấp nhận.

3.3. - Lập điểm dừng rõ ràng nơi sẽ dừng lại và đánh giá đang ở đâu trong thương lượng và đối chọi ở đâu.

3.4. - Những thông tin mới trong thương lượng đề nghị tăng cường giá chấp nhận, hãy khách quan khi tính lại nó.

3.5. - Đối với vấn đề giữa người ủy nhiệm và người đại diện, giải pháp tốt nhất là xếp phần thưởng cho người thương lượng tương ứng với quyền lợi kinh tế của các cổ đông. Nên quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trước cách xử sự phi lý của giám đốc điều hành.

4. NHỮNG CẢM XÚC KHÔNG THỂ KÌM CHẾ

4.1. Cần chú ý:

4.1.1. Tạm ngưng thương lượng để đối phương bình tĩnh trở lại.

4.1.2. Tìm một người hòa giải khách quan.

4.1.3. Xác định những gì đang làm đối phương giận dữ,lắng nghe và tìm manh mối.

4.1.4. Đáp lại những gì thuộc về vấn đề cảm xúc.Hãy bày tỏ sự đồng cảm với những gì ý nghãi với đối phương.

4.1.5. Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người thường giận dữ và nản chí khi thấy họ bị làm nhục,không được tôn trọng,bị lừa gạt,bất công,mất thể diện.

5. TỰ TIN QUÁ MỨC

5.1. -Tạo dũng khí( tích cực).

5.2. -Khiến bạn thất bại:

5.2.1. Đánh giá cao bản thân.

5.2.2. Đánh giá không đúng đối phương.

5.2.3. Không thấy được những nguy hiểm và cơ hội.

5.3. -Tư duy nhóm.