Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Piaget by Mind Map: Piaget

1. De formelle operationers stadium ( – 15 år)

1.1. abstrakte tænkning udvikles

2. De konkrete operationers stadium (- 12 år)

2.1. egenskaber ...uafhængigt af den konkrete situation

2.2. indre logisk tænkning

2.3. fungere socialt og selvstændigt

3. Det præoperationelle stadium (-7 år)

3.1. indre logisk tanke

3.2. ydre sprog indbygges til det indre

3.3. figurative aspekt dominerer tænkningen

3.4. ikke tænke operationelt

3.5. ikke fastholde en genstands egenskab som noget konstant

4. Det sensomotoriske stadium (0-1½ år)

4.1. sanse og bevæge

4.2. enkle reflekser målrettet adfærd

4.3. objektkonstans (ca. ½år)

4.4. Imitation

5. Vi lærer forskelligt

5.1. Vores nysgerrighed pirres forskelligt

6. Stadie

6.1. Assimilere

6.1.1. Oplevelse

6.2. Akkomodere

6.2.1. Oplevelse

7. Individ

7.1. Ligevækstsdrift

7.1.1. Søger passende vækst / læring

7.2. Motivation

7.3. Undren

7.4. Inspiration

8. Kognitiv Konstruktivisme

8.1. Unik personlig viden

8.1.1. Påvirkning bliver "siet"

8.2. Kognitive skemaer

8.3. Handling og erfaring

9. Blød Determinist

9.1. Medfødte skemaer