Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Bleckblås by Mind Map: Bleckblås
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Bleckblås

Valthorn

Historik

Valthornet (French Horn eller egentligen bara Horn) kommer från ett horn som användes under jakt för att kalla på hundarna. Jakthornet hade inga ventiler. Det användes troligen ffg av Lully 1664 i en opera. Utbytbara byglar för att stämma om hornen introducerades under tidigt 1700-tal i Wien. Tekniken att sänka tonen genom att sticka in höger hand i klockstycket finns beskrivet 1764 i en fransk lärobok. Denna teknik utvecklades till ett horn-idiom som användes av både Mozart och Beethoven och kallas "hand-horn". Kring 1820 lanseras på flera håll olika lösningar på ventiler för horn. Dessa togs omgående i bruk av solister och i blåsorkestrar men det tog längre tid för de nya hornen att ersätta naturhornen i symfoniorkestrarna. Nu blev två stämningar vanligast: horn i F eller Bb. Dagens vanliga F/Bb "dubbelhorn" lanserades 100 år senare. Det har en ventil som sköts med tummen och stämmer om hornet från F till Bb. HS (Källa: Oxford Music Online)

Varianter

Tuba

Historik

lägsta brassinstrumentet olika sorter i olika länder Tyskland F Framkrike C England Bb (dubble Bb) vanligen 4 ventiler men några har fler (Källa Oxford Music Online)  

Varianter

Trumpet

Historik

Föregångare till trumpeten var raka instrument av trä, brons eller silver som användes både militärt och ceremoniellt. Det är ett mycket gammalt instrument, i Tutankamons gravkammare (1348 f.kr.)fanns en 58,3 cm lång silvertrumpet. Assyrierna hade ett liknande instrument (c:a 700 f.kr.) och det var också känt bland judarna. Moses får instruktionen "gör två silvertrumpeter, av ett helt stycke ska du göra dem...". Under medeltiden spelade trumpetare i det lägre registret. Trumpetare kunde få anställning som stadsmusiker, som höll vakt över staden från höga torn. Omkring 1400 så lärde sig instrumentmakare att böja röret, först i en S-form. Under renässansen ansågs trumpetensembler vara en symbol för en furstes makt. Matthias Corvinus hade 24 trumpetare vid sitt hov. Under 1500-talet fråmstod Nürnberg som ett centrum för tillverkning av brassinstrument.  barocktrumpeten utvecklades, munstycken skapades som lämpade sig för spel i högt sl clarino-register. Andra munstycken lämpadfe sig för såel i principal-registret. Trumpeten behöll sin egentliga form under 1600- och 1700-talet, även om klockstycken med tiden blev smalare. Barockstrumpeten, tekniken att spela i clarinoregistret, nådde sin höjdpunkt under mitten av 1700-talet, särskilt i Österrike. Under Wienklassicismen använder Mozart och Haydn trumpeten huvudsakligen som ett tutti-instrument, kanske med en fanfar emot slutet av ett allegro. Under 1700-talet gjordes försök med kromatisk trumpet, både med handteknik (jmfr. horn) och tekniska lösningar. 1800-talets ventlilsystem var emellertid överlägsna. Det fanns två typer: roterande ventil (som hornens) och den vanliga som vi känner idag, med tre ventiler som trycks ner. F-trumpeten var vanlig under  tidigt 1800-tal. I Tyskland gick man gradvis över till Bb trumpeten under senare hälften av 1800-talet. I Frankrike och USA var kornetten under en period framgångsrik. Idag är C-trumpeten allt vanligare som orkesterinstrument. HS (källa Oxford Music Online)  

Varianter

3 ventiler

Trombone

Historik

Okänt hur gammal, men finns i källor från 1400-talet (fresk i S Maria sopra Minerva i Rom). Namnet trombone (tyska: Posaune) betyder ursprungligen trumpet. En föregångare bör ha varit renässansens drag-trumpet, ett instrument med ett teleskopiskt drag. Senare källor från 1600-talet visar att trombonister använde fyra positioner (moderna använder sju) på draget. Emot slutet av 1600-talet blev trombonen omodern, i England fanns t.ex. under 1700-talet inget infödd trombonist, så att när Händel använde trombon i Israel i Egypten och i andera sammanhang fick man använda utlänningar. Trombonen användes emellertid fortfarande i kyrkliga sammanhang och först emot slutet av 1700-talet ingick den i symfoniorkestern. Under romantiken ansågs trombonen kunna uttrycka ett brett känsloregister, Berlioz ansåg att trombonen var både nobelt och hade storhet. Under 1900-talets första hälft blev trombonen ppopulär och ingick i dansorkestrarna. Jazzmusiker utvecklade trombonspelet vidare med glissandon, sordiner, vibrato, attacker, multiphonics. HS (källa Oxford Music Online)

Varianter

Drag i 7 positioner

Teknik

vibrato

läppdrill

shake

gliss

enkel-, dubbel- och trippeltunga

brassig ton

bells up

sordiner

Utökade tekniker

Air sounds

inte så effektivt på valthorn

Smackljud

Bisbligiando

Klickljud

Munstyckspop

Multiphonics

Kvartstoner

Sordiner

straight

cup

harmon

bucket

plunger