องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เมาส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.1.3. USB Mouse

1.1.1.4. Wireless Mouse

1.1.2. กล้องดิจิตอล

1.1.2.1. กล้องคอมแพค(Compact)

1.1.2.2. กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex

1.1.2.3. กล้อง DSLR - Like

1.1.2.4. กล้อง Mirrorless

1.1.3. คีย์บอร์ด

1.1.3.1. Desktop keyboard

1.1.3.2. Desktop keyboard

1.1.3.3. Wireless keyboard

1.1.3.4. Security keyboard

1.1.3.5. Notebook keyboard

1.1.4. สแกนเนอร์ล

1.1.4.1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

1.1.4.2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner)

1.1.4.3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

1.1.5. ไมโครโฟน

1.1.5.1. แบ่งตามลักษะของโครงสร้างวัสดุ

1.1.5.1.1. แบบคาร์บอน(Cabon mic

1.1.5.1.2. แบบคริสตัล(Crystal mic)

1.1.5.1.3. แบบเซรามิค(Ceramic mic)

1.1.5.1.4. แบบคอนเดนเซอร์(Condenser mic)

1.1.5.1.5. แบบไดนามิค(Dynamic mic)

1.1.5.1.6. แบบริบบอน(Ribbon mic)

1.1.5.2. แบ่งตามทิศทางของการรบเสียง

1.1.5.2.1. แบบรับเสียงได้ทิศทาง (Uni-Directional mic)

1.1.5.2.2. แบบรับเสียงได้ 2 ทิศทาง (Bi-directional mic)

1.1.5.2.3. แบบรับเสียงได้รอบทิศทาง (omni-directional mic)

1.1.5.2.4. แบบรับเสียงบริเวณด้านหน้ารูปหัวใจ(Cardioid mic

1.1.5.3. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1.1.5.3.1. แบบตั้งโต๊ะ(Desk mic)

1.1.5.3.2. แบบือถือ(Hand mic)

1.1.5.3.3. แบบห้อยคอ(Lavalier mic)

1.1.5.3.4. แบบบูม (Boom mic)

1.1.5.3.5. แบบบิง (Bing mic)

1.1.5.3.6. แบบไม่ีสาย(Wireless mic)

1.1.6. จอสัผัส

1.1.6.1. Resistive

1.1.6.2. Capacitive

1.1.6.3. Acousttic wave

1.1.6.4. Infared

1.1.7. จอยสติ๊ก

1.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

1.2. หน่ยประมวลผลข้อมูล

1.2.1. หน่วยควบคุม

1.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ

1.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

1.3.1. หน่วยแสดงผลชั่วคราว

1.3.1.1. จอภาพ

1.3.1.2. อุปกรณฉายภาพ

1.3.1.3. อุปกรณืเสียง

1.3.2. หน่วยแสดงผลถาวร

1.3.2.1. เครื่องพลอตเตอร์

1.3.2.2. เครื่องพิมพ์์

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. หน่วยความจำถาวร

1.4.2. หน่วยความจำชั่วคราว

1.5. หน่วยสำรองข้อูล

1.5.1. ฮาร์ดดิสก์

1.5.2. ออปติคัลดิสก์

1.5.3. อุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟลช

2. บุคคากร

2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.2. โปรแกรเมอร์

2.3. ผู้ใช้

2.4. ผู้ปฏิบัติการ

2.5. ผู้บริหารฐานข้อูล

2.6. ผู้จัดการระบบ

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1.1. Windows

3.1.2. Linux

3.1.3. OS/2

3.1.4. UNIX

3.1.5. MAC OS

3.2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านงาานเอกสาร

3.2.2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านงานตารางการทำงาน

3.2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการจัดการฐานข้อมูล

3.2.4. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการนำเสนอ

3.3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.3.1. ซอฟแวร์ประมวลคำ

3.3.2. ซอฟแวร์ตารางทำงาน

3.3.3. ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล

3.3.4. ซอฟแวร์นำเสนอ

3.3.5. ซอฟแวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล

3.3.6. ซอฟแวร์กราฟิก

4. ข้อมูลสารสนเทศ

4.1. ข้อูล

4.2. สารสนเทศ