Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arm en rijk by Mind Map: Arm en rijk

1. H1, Mexico en de Verenigde Staten: een wereld van verschil

1.1. H1.1 Kennismaking met het grensgebied

1.1.1. Koloniën

1.1.2. Dubbelstad

1.1.3. Bevolkingsdichtheid

1.1.4. Migratie

1.2. H1.2 Noord-Amerika als handelsblok

1.2.1. Internationalisering

2. H2, La nueva frontera

2.1. H2.1 Maquiladoras

2.1.1. Assemblagebedrijven

2.1.2. Liberalisering

2.1.3. Internationale arbeidsverdeling

2.1.4. Semi-perifere landen

2.1.5. Centrumlanden

2.1.6. periferielanden

2.1.7. Ecologische draagkracht

2.2. H2.2 De andere kant van de medaille

2.2.1. Krottenwijken

3. H3, Naar de Verenigde Staten: 'el otro lado'

3.1. H3.1 Migratiegeschiedenis

3.1.1. push en pull factoren

3.1.2. Kettingmigratie

3.1.3. Informele sector

3.2. H3.2 De huidige migranten

3.2.1. Cirkelmigranten

3.2.2. Geldzendingen

4. H4, De aarde is plat

4.1. De 4 platmakers

4.2. De 3 globaliseringstijdperken