Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Humanism by Mind Map: Humanism

1. Samhällssyn

1.1. Människocentrerat förhållningssätt

1.2. Tro på mänskliga rättigheter

1.3. Personligt ställningstagande

2. Människosyn

2.1. Människan bär ansvar för sina handlingar.

2.2. Alla har lika värde, ingen är förmer.

2.3. Relationer bygger påfrivillighet

2.4. Missuppfattningar löses genom dialog och respekt

2.5. Människan ska åstadkomma det goda

2.6. Jämställdhet och rättvisa, grundläggande värderingar.