Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
5-PC by Mind Map: 5-PC

1. Kỹ Thuật

1.1. Quy trình vệ sinh PC

1.2. Lắp ráp, nâng cấp và bảo trì PC

1.3. Cài đặt phần mềm

1.4. Sửa chữa lỗi cơ bản

1.5. Tạo ra các gói dịch vụ 5-PC

2. Xây dựng và phát triển kênh bán hàng

2.1. Chọn sản phẩm

2.1.1. Linh kiện PC

2.1.2. Phụ kiện công nghệ PC

2.2. Kênh vật chất

2.2.1. Vị trí mặt bằng

2.2.2. Mô hình - thủ tục pháp lý

2.2.3. Kế hoạch Marketing

2.2.4. Trang thiết bị - công nghệ quản lý 5-PC Store

2.2.5. Thiết kế 5-PC Store

2.3. Kênh trực tuyến

2.3.1. Sàn TMĐT chuyên nghiệp

2.3.2. Website "5-PC"

2.3.3. Mạng xã hội

2.3.4. Google - Youtube

2.3.5. Mobile Apps

2.4. Nguồn hàng/NCC

2.4.1. Linh kiện PC

2.4.2. Phụ kiện công nghệ PC

3. Chiến lược phát triển 5-PC

3.1. Văn hóa 5-PC

3.2. Quản trị tài chính

3.3. Phát triển thương hiệu

3.4. Phân tích chiến lược