18. századi stílusirányzatok

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
18. századi stílusirányzatok by Mind Map: 18. századi stílusirányzatok

1. Rokokó

1.1. Elnevezésének eredete:

1.1.1. Francia rococo szóból ered. Alighanem gúnynévként keletkezett, szabálytalan képzéssel, a rocaille (‘kagylódísz’) szóból, amely a roc (‘kő, szikla’) származéka a népi latin rocca nyomán, a kagylódísz a barokk és főleg a ~ kedvelt díszítő motívuma volt.

1.2. Ideje:

1.2.1. 18. század elején, barokk utódja

1.3. Filozófiai háttere:

1.3.1. Nem törekedett egyetemes világértelmezésre, hiányzott belőle a barokk gondolkodásmód metafizikai irányultsága.

1.4. Célkitűzései, törekvései:

1.4.1. Dekorativitás, érzéki hatáskeltés

1.5. Jellegzetes témái:

1.5.1. Egyéni boldogság, erotika, játék

1.6. Tipikus (irodalmi) műfajai:

1.6.1. Vígjáték, vígeposz, idill, bordal

1.7. Társművészeti alkotások:

1.7.1. Jean-Antoine Watteau: A szerelem skálája

2. Szentimentalizmus

2.1. Elnevezésének eredete:

2.1.1. Nevét az érzelmek kultuszáról kapta.

2.2. Ideje:

2.2.1. A18. század utolsó harmadától a 19. század elejéig tartott, átmenet a klasszicizmus és a romantika között.

2.3. Filozófiai háttere:

2.3.1. Felvilágosodás eszmevilága, az érzékelést, a tapasztalatot állítja előtérbe, az empirizmushoz kapcsolódik. Ember: érzelmi lény.

2.3.2. Természetszemlélet:

2.3.2.1. Természet: "őshaza", olyan közeg, mely biztosítja a világ egységét. Természetben való feloldódás vágya (=az ember is részévé válhat ennek az egységnek): szembenáll a klasszicizmus természet megértésére és uralására való törekvésével.

2.4. Célkitűzése, törekvései:

2.4.1. Személyesség hangsúlyozása, lélekrajz.

2.5. Jellegzetes témái:

2.5.1. Egyéniség belső, érzelmi világa.

2.6. Tipikus (irodalmi) műfaja:

2.6.1. Regény

2.6.1.1. Napló- vagy levélformában írt regény

2.6.1.2. Az új törekvések kifejezésére azért volt megfelelő, mert műfaji szabályai kialakulatlanok voltak, így a regényforma a klasszikus műfajoknál nagyobb szabadságot tett lehetővé.

2.7. Társművészeti alkotások:

2.7.1. Jean-Honoré Fragonard: Hinta

3. Klasszicizmus

3.1. Elnevezésének eredete

3.1.1. Latin 'classis' szóból ered, melynek jelentése: osztály, 'classici' megnevezés: leggazdagabb polgárok csoportja

3.2. Ideje

3.2.1. 18. század második harmadától

3.3. Filozófiai háttere

3.3.1. A múltbéli, főként az ókori görög-római szabályokat, hagyományokat tartja követendőnek.

3.4. Célkitűzései, törekvései

3.4.1. Természetesség, a jelenségek ésszerű magyarázata

3.5. Jellegzetes témái

3.6. Műfajok

3.6.1. Epika

3.6.1.1. eposz, kiseposz, regény

3.6.2. Líra

3.6.2.1. epitáthium, pánegírisz, ismert antik műfajok

3.6.3. Dráma

3.6.3.1. tragédia, komédia, iskoladráma

3.7. Művészek, alkotások

3.7.1. Daniel Defoe: Robinson Crusoe, John Swift: Gulliver utazásai, Jaques-Loui David: Szapphó és Phaon