Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vertaisaika by Mind Map: Vertaisaika

1. Ryhmä

1.1. Ryhmädynamiikka

2. Ilmaistalous

2.1. eri kielillä

2.1.1. Freeeconomics

3. Vertaisuus

3.1. Vertaistuotanto

3.1.1. Vertaistuotannon laatu

3.2. 'Itseorganisoituminen'/ Omaehtoinen

3.2.1. Ankkuriobjekti

3.2.2. Taustakanava

3.3. Jakaminen (aika, tavarat)

3.4. p2p, peer-to-peer

4. Crowdsourcing (Howe)

4.1. synonyymejä

4.1.1. Sorsastus

4.1.2. Talkoistaminen

4.1.3. Joukkouttaminen

4.1.4. Qaiku-sourcing

4.1.5. Verkostohaastattelu

4.2. Kaupallinen

4.2.1. 'Aivobasaarit' ja paras ratkaisu

4.2.2. Liiketoiminta

4.2.2.1. Amazon: Mechanical Turk

4.2.2.2. Microtask

4.2.3. Sisällöntuotanto

4.3. Vapaaehtoistyö

4.3.1. Aineistonkeruu

4.3.2. Luokittelu ja lajittelu

4.3.3. Ongelmanratkaisu

4.3.4. Sisällöntuotanto

4.4. FLIRT (Viitamäki)

5. Verkkovoima

6. Avoimuus

6.1. Avoin organisaatio

6.2. Avoin data

6.3. Open source

6.3.1. Avoin lähdekoodi

6.3.2. Avoimet ohjelmistot

6.4. Avoin oppiminen

6.4.1. Avoin oppimisympäristö

6.5. Läpinäkyvyys

6.6. Avoin hallinto (Open government)

6.6.1. Islannin lainsäädäntö

6.6.2. wikipuoluekokeilut

6.6.3. Osallistaminen

6.6.3.1. Nettiaktivointi

6.6.4. Osallisuus

6.7. Avoimet rajapinnat

6.8. Lisenssit

6.9. Esteitä

6.9.1. Avoimuus vie aikaa

6.9.2. Juridiikka

6.9.3. NDA ja muut kiellot

7. Yhteistyö

7.1. PPPP-verkostot

8. Joukkovoima

8.1. Nettiväki

8.2. Adressit / Tykkää

8.3. Kollektiivinen käyttäytyminen

8.4. Masinointi

9. Mahdollistaminen

9.1. Esiin nostaminen

9.2. Työvälineiden tarjoaminen

9.3. Yhteyksien luominen

10. Maine

10.1. Nettimaine

11. Asiantuntijuus

11.1. asiantuntijuuden muotoja

11.1.1. Koulutettu asiantuntijuus

11.1.2. Jaettu asiantuntijuus

11.1.3. Hajautettu asiantuntijuus

11.1.4. Palkattu asiantuntijuus

11.1.5. Harrasteasiantuntijuus (ProAm)

12. Identiteetti

13. Luottamus

14. Ajan henki

14.1. Informaatioyhteiskunta

14.2. Nettiaika

14.3. Lahjatalous

14.4. Huomiotalous

14.5. Wikinomics

14.6. Osallistumistalous

15. Johtaminen

15.1. Itsensä johtaminen

15.2. Vertaisten johtaminen

15.3. Fasilitointi

15.3.1. Nettikätilöinti

15.3.2. Koordinointi?

16. Organisaatio

16.1. Top-down

16.2. Bottom-up

16.3. 'Byrokratia'

16.4. Avoimuus-haara kts. yllä

17. Suljettu/rajattu

18. Julkinen

18.1. Mediajulkisuus

18.2. Asiantuntija- ja organisaatiojulkisuus

18.3. Nettijulkisuus

18.4. Kahvipöytäjulkisuus

19. Osaaminen

20. Yksilö

21. Motiivit

21.1. Nettimaine

21.2. Mielekäs tekeminen

21.3. Opastus / koulutus

21.4. Asenne (p2p)

21.5. Ideoiden toteutuminen

21.6. Ajanviete

22. Joukkoäly

22.1. Parvi

22.1.1. "Swarm" (kalaparvi)

22.1.2. "Hive" Mehiläis/muurahaispesä

22.2. Joukkojen viisaus (Surowiecki)

22.3. "Tahaton" joukkoäly

23. Verkosto (Baran)

23.1. Centralized

23.2. Decentralized

23.3. Distributed

24. Yhteisömanagerointi

24.1. Antikainen, Brändiyhteisöt, väitös

24.2. Net-gain, Armstrong & Hagel

25. Tehtävänimike

25.1. Yhteisömanageri

25.2. Verkkotuottaja

25.3. Koordinaattori

25.4. Verkkojuontaja

25.5. Webinar host

26. Oppiminen

26.1. Vertaisoppiminen

27. Teknologia mahdollistajana

27.1. Algoritmi

27.1.1. esimerkkejä

27.1.1.1. Flickr klusterit interestingness

27.1.1.2. Amazonin asiakkuustieto

27.1.2. koodataan järjestelmät niin, että niiden käyttö tuottaa viisautta muille käyttäjille

27.2. Työkalut

27.2.1. Taustakanava

27.2.2. Tuotantoympäristö

27.2.3. Dokumentointialusta

27.2.4. Jakelukanavat

27.2.5. luova väärinkäyttö

27.3. heimojen synnyttäjänä

27.3.1. somesota

27.4. New node

28. emergenssi

28.1. tapahtuminen

28.2. ei-tapahtuminen

29. Toimijuus

30. Roolit