Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vertaisaika by Mind Map: Vertaisaika

1. Ilmaistalous

1.1. eri kielillä

1.1.1. Freeeconomics

2. Vertaisuus

2.1. Vertaistuotanto

2.1.1. Vertaistuotannon laatu

2.2. 'Itseorganisoituminen'/ Omaehtoinen

2.2.1. Ankkuriobjekti

2.2.2. Taustakanava

2.3. Jakaminen (aika, tavarat)

2.4. p2p, peer-to-peer

3. Crowdsourcing (Howe)

3.1. synonyymejä

3.1.1. Sorsastus

3.1.2. Talkoistaminen

3.1.3. Joukkouttaminen

3.1.4. Qaiku-sourcing

3.1.5. Verkostohaastattelu

3.2. Kaupallinen

3.2.1. 'Aivobasaarit' ja paras ratkaisu

3.2.2. Liiketoiminta

3.2.2.1. Amazon: Mechanical Turk

3.2.2.2. Microtask

3.2.3. Sisällöntuotanto

3.3. Vapaaehtoistyö

3.3.1. Aineistonkeruu

3.3.2. Luokittelu ja lajittelu

3.3.3. Ongelmanratkaisu

3.3.4. Sisällöntuotanto

3.4. FLIRT (Viitamäki)

4. Luottamus

5. Johtaminen

5.1. Itsensä johtaminen

5.2. Vertaisten johtaminen

5.3. Fasilitointi

5.3.1. Nettikätilöinti

5.3.2. Koordinointi?

6. Organisaatio

6.1. Top-down

6.2. Bottom-up

6.3. 'Byrokratia'

6.4. Avoimuus-haara kts. yllä

7. Suljettu/rajattu

8. Osaaminen

9. Yksilö

10. Motiivit

10.1. Nettimaine

10.2. Mielekäs tekeminen

10.3. Opastus / koulutus

10.4. Asenne (p2p)

10.5. Ideoiden toteutuminen

10.6. Ajanviete

11. Joukkoäly

11.1. Parvi

11.1.1. "Swarm" (kalaparvi)

11.1.2. "Hive" Mehiläis/muurahaispesä

11.2. Joukkojen viisaus (Surowiecki)

11.3. "Tahaton" joukkoäly

12. Oppiminen

12.1. Vertaisoppiminen

13. Teknologia mahdollistajana

13.1. Algoritmi

13.1.1. esimerkkejä

13.1.1.1. Flickr klusterit interestingness

13.1.1.2. Amazonin asiakkuustieto

13.1.2. koodataan järjestelmät niin, että niiden käyttö tuottaa viisautta muille käyttäjille

13.2. Työkalut

13.2.1. Taustakanava

13.2.2. Tuotantoympäristö

13.2.3. Dokumentointialusta

13.2.4. Jakelukanavat

13.2.5. luova väärinkäyttö

13.3. heimojen synnyttäjänä

13.3.1. somesota

13.4. New node

14. emergenssi

14.1. tapahtuminen

14.2. ei-tapahtuminen

15. Ryhmä

15.1. Ryhmädynamiikka

16. Verkkovoima

17. Avoimuus

17.1. Avoin organisaatio

17.2. Avoin data

17.3. Open source

17.3.1. Avoin lähdekoodi

17.3.2. Avoimet ohjelmistot

17.4. Avoin oppiminen

17.4.1. Avoin oppimisympäristö

17.5. Läpinäkyvyys

17.6. Avoin hallinto (Open government)

17.6.1. Islannin lainsäädäntö

17.6.2. wikipuoluekokeilut

17.6.3. Osallistaminen

17.6.3.1. Nettiaktivointi

17.6.4. Osallisuus

17.7. Avoimet rajapinnat

17.8. Lisenssit

17.9. Esteitä

17.9.1. Avoimuus vie aikaa

17.9.2. Juridiikka

17.9.3. NDA ja muut kiellot

18. Yhteistyö

18.1. PPPP-verkostot

19. Joukkovoima

19.1. Nettiväki

19.2. Adressit / Tykkää

19.3. Kollektiivinen käyttäytyminen

19.4. Masinointi

20. Mahdollistaminen

20.1. Esiin nostaminen

20.2. Työvälineiden tarjoaminen

20.3. Yhteyksien luominen

21. Maine

21.1. Nettimaine

22. Asiantuntijuus

22.1. asiantuntijuuden muotoja

22.1.1. Koulutettu asiantuntijuus

22.1.2. Jaettu asiantuntijuus

22.1.3. Hajautettu asiantuntijuus

22.1.4. Palkattu asiantuntijuus

22.1.5. Harrasteasiantuntijuus (ProAm)

23. Identiteetti

24. Ajan henki

24.1. Informaatioyhteiskunta

24.2. Nettiaika

24.3. Lahjatalous

24.4. Huomiotalous

24.5. Wikinomics

24.6. Osallistumistalous

25. Julkinen

25.1. Mediajulkisuus

25.2. Asiantuntija- ja organisaatiojulkisuus

25.3. Nettijulkisuus

25.4. Kahvipöytäjulkisuus

26. Verkosto (Baran)

26.1. Centralized

26.2. Decentralized

26.3. Distributed

27. Yhteisömanagerointi

27.1. Antikainen, Brändiyhteisöt, väitös

27.2. Net-gain, Armstrong & Hagel

28. Tehtävänimike

28.1. Yhteisömanageri

28.2. Verkkotuottaja

28.3. Koordinaattori

28.4. Verkkojuontaja

28.5. Webinar host

29. Toimijuus

30. Roolit