Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3. Kafli by Mind Map: 3. Kafli

1. Málin

1.1. Sönnunarbyrði

1.1.1. Ákærandi

1.1.2. Stefnandi

1.2. Sönnun

1.2.1. Sönnunargögn

1.2.1.1. Lögregluskýrslur

1.2.1.2. Vitni

1.2.1.3. Myndir

1.2.1.4. Fingraför

1.2.1.5. DNA

1.3. Gjafsókn

1.3.1. Þegar kostnaður aðila er greiddur úr ríkissjóði

1.3.1.1. Ákveðin skilyrði t.d. að málið hafi mikla þýðingu fyrir aðila

1.4. Hið opinbera = opinber mál

1.4.1. Ákærði

1.4.1.1. Sá sem er ákærður

1.4.2. Ákærandi

1.4.2.1. Sá sem kærir (yfirleitt löggan)

1.5. Einstaklingar/Fyrirtæki = einkamál

1.5.1. Stefnandi

1.5.1.1. Sá sem kærir

1.5.2. Stefndi

1.5.2.1. Sá sem er kærandi

1.6. Hvar á að höfði málið

1.6.1. (Heimilis)varnaþing

1.6.1.1. Sækja á mann til saka þar sem hann á heim

1.6.1.2. Rangt þing

1.6.1.2.1. Frávísun máls

1.7. Þegar höfða skal mál

1.7.1. 1. Stefna

1.7.1.1. Tilkynning stefnanda til stefnda um málshöfðun

1.7.2. 2. Stefnubirting

1.7.2.1. Birta stefnu fyrir stefnda sjálfum

1.7.3. 3. Dómsmál

1.7.3.1. Telst höfðað þegar stefna hefur verið birt stefnsa

1.7.4. 4. Stefnufrestur

1.7.4.1. Frestur áður en hægt er taka málið fyrir dómi. Lámark 3 sólarhringar

1.7.5. 5. Þingfesting

1.7.5.1. Upphaf meðferðar máls fyrir dómstólnum

1.7.6. 6. Útivistardómur

1.7.6.1. Málið dæmt eftir kröfum stefnanda ef stefndi mætir ekki

1.7.7. 7. Munnlegur málflutningur

1.7.7.1. Ræða málin í Héraðsdómi

1.7.7.2. Fyrst tekur til máls stefnandi

1.7.7.3. Síðan tekur til máls stefndi

1.7.7.4. Hver á rétt að tala 2x

1.7.8. 8. Meginreglan er sú að dómarinn kveði upp dóm eins fljótt og hægt er

2. Dómstólaskipan

2.1. Landsréttur

2.2. Héraðsdómur

2.2.1. Þeir eru 8

2.2.2. Kenndir við umdæmi sín

2.2.3. Einn dómari í hverju máli

2.3. Hæstiréttur

2.3.1. Æðsti dómstóllinn

2.3.2. 9 dómarar

2.3.3. Meginreglan er sú að það séu 3-5 dómarar í máli

3. Fullnustugerðir

3.1. Sýslumaður sér um

3.2. Aðfaragerðir

3.2.1. Þurfum alltaf aðfararheimild(krafa) frá sýslumanni

3.2.2. Sýslumaður má einungis framkvæma aðför

3.2.3. Aðfararfrestur er 15 dagar

3.2.4. Mikilvægt að birta greiðsluáskorun

3.2.5. Bráðabirgðaaðgerðir

3.2.5.1. Kyrrsetning

3.2.5.1.1. Til að koma í veg fyrir að ''skuldari'' komi eignum sínum undan

3.2.5.2. Lögbann

3.2.5.2.1. Úrræði til að stöðva aðgerðir t.d. fréttaflutning byggingu á skjólvegg

3.2.6. Beinar aðfarargerðir

3.2.6.1. Útburðagerð

3.2.7. Útburðagerð

3.2.7.1. Mikilvægt að fá heimild héraðsdómara

3.2.7.2. Bera fólk út úr leiguhúsnæði vegna þess að þeir hafa brotið á leigusamningi

3.2.7.3. Sýslumaður (ásamt lögreglu) ber fólkið út

3.2.8. Innsetningagerð

3.2.8.1. T.d. þegar borið er á umgengisrétti - barnið sótt

3.2.8.2. Þarf leyfi frá héraðsdómara

3.2.8.3. Sýslumaður sér um

3.2.8.4. T.d. þegar sóttir eru hlutir (sjónvarp, sófi..) sem eiga að fara uppí skuld

3.2.9. Fjárnám

3.2.9.1. Algengasta aðfarargerðin

3.2.9.1.1. 1. Eignir undanþegnar - má ekki taka þær eignir sem fólk getur ekki verið án

3.2.9.1.2. 2. Engar eignir - árangurslaust fjárnám

3.2.9.1.3. 3. Eignir

3.2.9.2. Fólk/fyrirtæki er knúið til að borga

3.2.9.3. Gerðarbeiðandi (þarf að fara með skriflega beiðni til sýslumanns) = sá sem gerðarþoli skuldar

3.2.9.3.1. Verður að birta greiðsluáskorun

3.2.9.3.2. Aðfarafrestur er 15 dagar