EDUCACIÓ FÍSICA 6é de Primària

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EDUCACIÓ FÍSICA 6é de Primària by Mind Map: EDUCACIÓ FÍSICA 6é de Primària

1. 1. EL MEU COS. CONDICIÓ FÍSICA

1.1. Velocitat

1.2. Capacitats físiques bàsiques

1.2.1. Resistència

1.2.2. Força

1.2.3. Flexibilitat

1.2.4. Aplicacions

1.2.4.1. sworkit kids

1.2.4.2. runkeeper

1.3. Calfament

2. 2. TREPA I ESCALADA

3. 3.JOCS DE PISTA DIVIDIDA

4. 4. PILOTA VALENCIANA

5. 5. EL CIRC

6. 6. JOCS DE BLANC-DIANA

7. 7.ATLETISME

8. 8. PATINATGE

9. 9. EDUCACIÓ FÍSICA ADAPTADA

9.1. Tipus de discapacitats

9.1.1. IntelectuL

9.1.2. Motriu

9.1.3. Sensorial

9.2. Esports adaptats

10. 10. EXPRESIÓ CORPORAL

11. 11. JOCS DE CAMP I BAT

12. 12. JOCS COOPERATIUS

13. 13. JOCS D'INVASIÓ

14. 14. ORIENTACIÓ

14.1. Nocions bàsiques

14.1.1. Brúixola

15. 15. ACROSPORT