ĐÔNG PHÚ QUÊ TÔI - XUÂN TRAO YÊU THƯƠNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐÔNG PHÚ QUÊ TÔI - XUÂN TRAO YÊU THƯƠNG by Mind Map: ĐÔNG PHÚ QUÊ TÔI - XUÂN TRAO YÊU THƯƠNG

1. CHƯƠNG TRÌNH

1.1. NGày 20/12: Các nhóm báo cáo công việc

1.2. Ngày 25.12: Họp toàn Ban Tổ Chức

1.3. 27/12: Tổng duyệt văn nghệ lần 1 lúc 20h

1.4. 29/12: Tổng duyệt văn nghệ lần cuối

2. TỐI 30

2.1. thánh ca đường phố, lỳ xì, đốt lửa trại

2.2. Chuẩn bị nhạc, tập cử điệu: Ngọc Đặng, Trang Đặng, Toàn Kulo, Minh Hưng, Hòa

2.3. Tham gia: AE giới trẻ đông phú

3. TỐI MÙNG 1: Anh Huy. Hảo, H. Nga

3.1. Sân Khấu: AE thanh niên

3.2. Âm thanh ánh sáng: Anh Sơn, Anh QUyền, Anh Quyết, Anh Đồng

3.3. Phông sân khấu: Oanh Rùa, Anh Thiện

3.4. MC: Nguyệt Trần

3.5. Chạy chương trình: Bích Hoàn, Trang Đặng

3.6. Truyền thông: Đông Phú Quê Tôi

3.7. Bảo vệ: ANh Hợi, Anh Khang, ANh Hùng

3.8. Kỹ thuật: Xuân Hải, Ngọc Đặng

3.9. Nhóm văn nghệ: Trang Đặng, Ngọc Ánh, Hòa, Nga, sơ lý, Sinh Đặng, nguyệt. Quang

4. TỐI MÙNG 2: SINH ĐẶNG, QUANG HIP

4.1. Loto - Hội chợ

4.1.1. MC; Minh Dương , Đức Cậy

4.1.2. Phòng vé: H. Nga, a. Hòa

4.1.3. Quản lý: Trang Đặng, Ngọc Đặng

4.1.4. Hội chợ: Đứng gian hàng: Hòa Sò, trang baby, Lài Võ, Trường Giang, Mai Hoa, Châu Phương, Thu Hường, Ngọc Quang, Minh Hưng, oanh Rùa, Khánh Ly, Yên Đặng, Nga Nga, Minh Khởi

4.1.5. Ẩm thực; Ân, Hảo, Hân, Quý, Thanh Hải, Loan, hằng, nguyệt, Đồng, Hữu, Toàn.

5. CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN

5.1. Thời gian: mùng 6 tháng giêng

5.2. Địa điểm: Đô Lương

5.3. Ban tổ chức: A Huy, Thầy Khoan, Sơ Lý, A. Đoán

5.4. tham gia: Giới trẻ Đông Phú

6. MÙNG 3

6.1. Tối xổ số: Cậy,Thiện, Dương, hảo, Hân, Yên

6.2. Chiều: kéo co Thánh Tâm - Thầy Thành, Thầy Khaoan, Thầy Điền