Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СЛОВОТВІР by Mind Map: СЛОВОТВІР

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СЛОВОТВОРУ

1.1. похідне слово

1.2. твірне слово

1.3. словотворчий засіб/формант

1.4. спосіб словотвору

2. СИНХРОНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ СЛОВОТВОРЕННЯ

2.1. афіксальні способи

2.1.1. префіксальний

2.1.2. суфіксальний

2.1.3. префіксально-суфіксальний

2.1.4. нульова суфіксація

2.1.5. складносуфіксальний

2.1.6. префіксація у сполученні з нульовою суфіксацією

2.1.7. складання у сполученні з нульовою суфіксацією

2.2. безафіксальні способи

2.2.1. чисте складання

2.2.2. зрощення

2.2.3. усічення твірної основи за абревіатурним способом

2.2.4. абревіація

2.2.5. конверсія

3. СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

3.1. префікс

3.2. суфікс

3.3. інтерфікс

3.4. конфікс/циркумфікс/біфікс

3.5. нульовий суфікс

4. ДІАХРОНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ СЛОВОТВОРЕННЯ

4.1. МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ

4.1.1. префіксальний

4.1.2. суфіксальний

4.1.3. префіксально-суфіксальний

4.1.4. безафіксний

4.1.5. слово-, основоскладання

4.1.6. абревіація

4.2. НЕМОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ

4.2.1. перехід слова з однієї частини мови в іншу

4.2.2. переосмислення значення слова

4.2.3. утворення слів на базі колишніх словосполучень

5. СХЕМА СЛОВОТВІРНОГО АНАЛІЗУ СЛОВА

5.1. 1. установити частиномовну належність

5.2. 2. шляхом лінгвістичної мотивації дібрати твірне слово

5.3. 3. визначити твірну основу

5.4. 4. установити словотворчі засоби

5.5. 5. визначити спосіб словотворення