חומרים

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
חומרים by Mind Map: חומרים

1. טהורים

1.1. יסודות

1.1.1. מתכות

1.1.2. אל מתכות

1.2. תרכובות

1.2.1. יוניות

1.2.2. תחמוצת

1.2.2.1. אל מתכתית

1.2.2.1.1. חומצה

1.2.2.2. מתכתית

1.2.2.2.1. בסיס

2. לא טהורים

2.1. תערובות

2.1.1. הומוגניות

2.1.1.1. תמיסה

2.1.1.1.1. תמיסה מרוכזת

2.1.1.1.2. תמיסה מהולה

2.1.2. הטרוגניות

2.1.2.1. ממס

2.1.2.2. מומס