Techniek en constructie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Techniek en constructie by Mind Map: Techniek en constructie

1. De stedenbouwkundigedienst

1.1. bouwen doe je niet waar je wil en ook niet hoe je wil

2. Ruimtelijke ordening

2.1. - elk stuk grond een vaste bestemming

2.2. - op de gewestplannen werden die in bestemmingen in kaart gebracht

2.3. - elke zone kreeg een wettelijke bestemming : woongebied, agrisch gebied, bos, park, natuurgebied, recreatiegebied, industriegronden

3. De stedenbouwkundige voorschriften

3.1. Als je een bouwgrodn hebt gevonden mag je niet zomaar om het even welk gebouw zetten

3.2. diensten stedenbouw van gewest, provincie en gemeente leggen per perceel bouwgrond de bouwbepaling vast

3.3. een bouwwerk groter dan 40 m2 heb je een bouwvergunning en een architect nodig

4. de grootte en de oriëntatie van het bouwperceel

4.1. zoveel mogelijk ruimtes op het zuiden gericht

5. Bouwen kost geld

5.1. bouwlening of hypothecaire lening

6. De taak van de architect

6.1. worden door de wet verplicht een architect te raadplegen

6.2. Het ontwerp van een woning en het tekenen van een plan

6.3. de coördinatie van de bouwwerken

6.4. het toezicht op de technische uitvoering

7. Het bouwplan

7.1. schaal 1/50 is 1cm op het bouwplan is 50 cm in werkelijkheid