Referències professionals

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Referències professionals by Mind Map: Referències professionals

1. Pàgines institucionals

1.1. Departament d'Ensenyament

1.2. XTEC

1.3. Bloc del Gencat

2. Persones amb qui parlo, em reuneixo, m'escric

3. Eines

3.1. Color Designer

3.2. Flickr

3.3. Twitter

3.4. Google

3.5. Google imatges

3.6. Drppbox

3.7. Gmail

3.8. Escurçador: Bit.ly