ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. การสื่อสารข้อมูล

1.1. ประกอบด้วย

1.1.1. ข้อมูลข่าวสาร

1.1.2. ผู้ส่ง

1.1.3. ผู้รับ

1.1.4. สื่อกลาง

1.1.5. โพรโทคอล

1.2. สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร

1.2.1. แอนาล็อก

1.2.2. ดิจิตอล

1.3. การถ่ายโอนข้อมูล

1.3.1. แบบขนาน

1.3.2. แบบอนุกรม

1.4. รูปแบบการรับส่งข้อมูล

1.4.1. ทางเดียว

1.4.2. สองทางครึ่งอัตรา

1.4.3. สองทางเต็มอัตรา

2. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

2.1. สื่อสารแบบใช้สาย

2.1.1. สายคู่บิดเกียว

2.1.1.1. ไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน

2.1.1.2. ป้องกันสัญญาณรบกวน

2.1.2. สายไพเพอร์ออพติก

2.1.3. สายโคแอกซ์

2.2. สื่อสารแบบไร้สาย

2.2.1. อินฟาเรด

2.2.2. ไมโครเวฟ

2.2.3. คลื่นวิทยุ

2.2.4. ดาวเทียมสื่อสาร

3. โพโทคอล

3.1. IRDA

3.2. TCI/IP

3.3. ไวไฟ

3.4. บลูทูธ

4. อุปกรณ์การสื่อสาร

4.1. โมเด็ม

4.1.1. หมุนโทรศัพท์

4.1.2. ดิจิทัลโมเด็ม

4.1.2.1. DSL

4.1.2.2. เคเบิลโมเด็ม

4.2. การ์ดแบน

4.3. ฮับ

4.4. สวิตซ์

4.5. อุปกรณ์จัดเส้นทาง

4.6. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. แพน

5.2. แลน

5.3. แมน

5.4. แวน

5.5. ลักษณะเครือข่าย

5.5.1. ไคลอนท์/เซริฟเวอร์

5.5.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน

5.6. รูปร่างเครือข่าย

5.6.1. แบบบัส

5.6.2. แบบแหวน

5.6.3. แบบดาว

5.6.4. แบบเมช

6. ตัวอย่างการติดตั้งแลนในบ้าน

6.1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อย1ครั้ง

6.2. ตั้งค่าโพโทคอล

6.3. ถ้าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต้องทำการเชื่อมต่อสวิตซ์เข้ากับอุปกรณ์จับเส้นทาง

6.4. เชื่อมต่ออินเตอร์ได้เมื่อขอบริการ

7. บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7.1. ประโยชน์ที่ได้รับ

7.1.1. ความสะดวก

7.1.2. ความถูกต้อง

7.1.3. ความเร็ว

7.1.4. การประหยัด

7.1.5. ขยายองค์กร

7.1.6. สร้างบริการรูปแบบใหม่