Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KidZada by Mind Map: KidZada

1. ลูกค้า

1.1. ประวัติการสั่งซื้อ

1.2. ข้อมูลส่วนตัว

1.2.1. การเชื่อมต่อภายนอก

1.3. การแจ้งโอน

1.4. การซื้อ

1.4.1. ตระกร้าสินค้า

2. ผู้ขาย

2.1. ทำได้แบบที่ลูกค้าทำได้

2.2. สมัครขาย

2.3. รายการสินค้าของคุณ

2.4. รายการสินค้ารอส่ง

2.4.1. พิมพ์ใบส่ง

2.4.2. ยืนยันการส่ง

2.5. สถิติ

2.5.1. จำนวนรายการ

2.5.2. เงิน

3. Register

4. Email

5. Admin

5.1. Order

5.1.1. หมวดหมู่สินค้า

5.1.2. แจ้งโอน

5.1.3. จ่ายเงิน

5.1.4. คูปองส่วนลด

5.1.5. คำร้องขอขายสินค้า

5.1.6. จัดการ E-Book

5.1.7. สถิติ

5.1.8. คำร้องขอเป็นผู้ขาย

5.1.9. Report

5.1.9.1. แจ้งปัญหา

5.1.9.2. รายการที่ไม่ถูกส่ง

5.1.9.3. ลูกค้า Refund

5.1.9.4. แจ้งปัญหาอื่นๆ

5.1.9.5. ผู้ขายถูกตักเตือน

5.1.9.6. ผู้ขายถูกแบน

5.1.10. ตั้งค่าระบบ

5.1.10.1. ตั้งค่าระบบ

5.1.10.2. จัดการผู้ใช้

5.1.10.3. จัดการสินค้า

5.1.10.4. ตั้งค่าการเงิน

5.2. User

5.3. Banner(Flash Sale)

5.4. Banner(สินค้าเด็ก)

5.5. Banner(สินค้ามือสอง)

5.6. Banner(E-Book)

5.7. APITemTem

5.8. ร่วมงานกับเรา

6. เพิ่มรูป