Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Erasmus + by Mind Map: Erasmus +

1. Kwestie formalne

2. Logika projektu

3. Czy projekt wpisuje się w priorytety Erasmus+?

4. Dokumenty z którymi należy się zapoznać

5. Jak prowadzić współpracę międzynarodową

5.1. Jak znaleźć partnera

5.1.1. eTwinning

5.1.2. School Education Gateway

5.1.3. Eurodesk

5.2. Nawiązanie współpracy z partnerami

5.3. Ustalenie zasad komunikacji

5.4. Podział zadań

6. Jakie działania można realizować

6.1. Działania lokalne

6.2. Działania (wyjazdy) służące uczeniu się

6.2.1. Dla uczniów

6.2.2. Dla nauczycieli

6.3. Wypracowanie rezultatów

6.4. Upowszechnianie projektu

6.5. Zapewnianie trwałości rezultatów projektu

7. Jak zarządzać projektem

7.1. Jakość wyjazdów zagranicznych (mobilności)

7.2. Zarządzanie ryzykiem

7.3. Monitoring

7.4. Ewaluacja

7.5. Współpraca z partnerami

7.6. Współpraca z organem prowadzącym szkołę

8. Cel wynika z potrzeb partnerów

9. Analiza potrzeb

10. Jak zaplanować budżet projektu?

10.1. Koszty ryczałtowe

10.2. Koszty rzeczywiste

10.3. Transze dofinansowania