Bot tra cứu

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bot tra cứu by Mind Map: Bot tra cứu

1. Thời tiết

1.1. Hỏi thông tin về thời tiết theo ngày và địa điểm

1.2. gợi ý điểm đi lại vào cuối tuần, đồ dùng cần đem theo

2. Địa điểm du lịch(trong nước)

2.1. thông tin về địa điểm

2.1.1. miền bắc

2.1.2. miền trung

2.1.3. miền nam

2.2. gợi ý các địa điểm hot

2.3. thông tin dịch vụ có tại địa điểm

3. Chứng khoán

3.1. Hỏi giá cổ phiếu theo ngày

3.2. các cổ phiếu đang có tăng trưởng nhiều

3.3. Tra cứu thông tin cơ bản doanh nghiệp

3.4. tin tức gần đây về doanh nghiệp có mã cổ phiếu là ...

4. Lịch

4.1. Chuyển đổi âm lịch, dương lịch

4.2. hỏi ngày

5. Phim

5.1. thông tin về phim

5.2. các rạp chiếu phim này

5.3. thời gian chiếu phim