MIGRACIONS(IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS(IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ) by Mind Map: MIGRACIONS(IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ)

1. CAUSES

1.1. CATASTROFES NATURALS

1.1.1. Atur elevat

1.2. ECONÒMIQUES

1.2.1. Sequeres

1.2.2. Erupcions volcàniques

1.2.3. Terratrèmols

1.3. POLÍTIQUES

1.3.1. Guerres

1.3.2. Persecucions

2. TIPUS

2.1. SEGONS LA SEVA NATURALESA

2.1.1. Forçades

2.1.2. Voluntàries

2.2. SEGONS ESPAI

2.2.1. Interiors(desplaçats)

2.2.2. Internacionals

2.3. SEGONS DURADA