Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lépések sorrendje by Mind Map: Lépések sorrendje

1. 1. Cél

1.1. Általános

1.1.1. a HH reszocializációja

1.1.1.1. tanulás: a börtönviseltek komplex tanulási folyamatán keresztül

1.1.1.1.1. FORM

1.1.1.1.2. NEMFORM

1.1.1.1.3. INFORM

1.2. Középszitű

1.2.1. Fejlesztés?

1.3. Konkrét

1.3.1. A börtönviseltek

2. 4. Módszer

2.1. 1. pl. dokumentumelemzés

2.2. 2. pl. fókuszcsoportos interjú a reintegrációs tisztekkel

2.3. 3. kérdőív a fogvatartottakkal

2.4. 4. Esettanulmány

3. 2. Kutatási kérdések

3.1. 49. Mennyi információja van a fogvatartottaknak a munkaerőpiac jellemzőiről?

3.2. 50. Mi a fogalma a fogvatartottaknak a börtönlétük alatt végbement munkaerőpiaci változásokról?

3.3. 51. Mi a fogalma a fogvatartottaknak a XXI. század európai állampolgáraival szemben támasztott követelményekről?

3.4. 52. Képesek-e a fogvatartottak az önirányított tanulás alapjainak megértését?

3.5. 53. Képesek-e a fogvatartottak az önmenedzselésre?

3.6. Kérdéscsoportok

3.6.1. Általános

3.6.1.1. 2. Hogyan csökkenthető a börtönökben élők száma?

3.6.1.2. 7. Milyen eredményt várhatunk a fogvatartottak tanulásától?

3.6.1.3. 19. Mi a büntetés-végrehajtás célja?

3.6.1.4. 20. Melyek a büntetés-végrehajtás alkalmazott eszközei a fogvatartottak tanulásra motiválására?

3.6.1.5. 21. Melyek a büntetés-végrehajtás alkalmazott eszközei a fogvatartottak oktatására/képzésére?

3.6.1.6. 22. Mely külső szervezetekkel működik együtt a börtön?

3.6.2. Szervezet

3.6.2.1. 5. Mi a különbség a börtönbeli tanulás lehetőségeiben Magyarország börtönei között?

3.6.2.2. 6. Mi a különbség a börtönbeli tanulás lehetőségeiben a visegrádi országok között?

3.6.3. Személyi feltételek

3.6.3.1. 13. Milyen személyi feltételek adottak a börtönbeli tanuláshoz?

3.6.3.2. 14. Milyen személyi feltételekre lenne szükség a börtönbeli tanuláshoz?

3.6.3.3. 15. Mennyire felkészültek a reintegrációs tisztek a fogvatartottak tanulásra motiválásához?

3.6.3.4. 16. Kik foglalkoznak közvetlenül a fogvatartottakkal?

3.6.4. Tárgyi feltételek

3.6.4.1. 11. Milyen tárgyi feltételek adottak a börtönbeli tanuláshoz?

3.6.4.2. 12. Milyen tárgyi feltételre lenne szükség a börtönbeli tanuláshoz?

3.6.4.3. 45. Milyen gyakran látogathatja a fogvatartotta börtönkönyvtárat?

3.6.4.4. 46. Hány könyvet kölcsönözhrt és milyen hosszú időre?

3.6.4.5. 47. Mennyire képes segíteni a börtön könyvtára a fogvatartottak tanulását?

3.6.4.6. 48. Van-e könyvtárközi kölcsönzési lehetőség a börtönkönyvtárak (és a civil könyvtárak) között

3.6.5. Jog

3.6.5.1. 1. Milyen lehetőségeket nyújt a börtön a fogvatartottak tanulásához?

3.6.5.2. 9. Milyen jogi feltételek adottak a börtönbeli tanuláshoz?

3.6.5.3. 10. Milyen jogi feltételekre lenne szükség a börtönbeli tanuláshoz?

3.6.6. A tanuló

3.6.6.1. Attitűd

3.6.6.1.1. 3. Hogyan motiválhatók a fogvatartottak a tanulásra?

3.6.6.1.2. 4. Mit használnak ki a fogvatartottak a börtön adta tanulási lehetőségekből?

3.6.6.1.3. 18. Mik a céljaik a fogvatartottaknak?

3.6.6.1.4. 30. Megkülönböztetik-e a fogvatartottak a börtönbeli tanulást a kinti tanulástól?

3.6.6.1.5. 31. Milyen elképzelések vannak a fogvatartottaknak a tanulás és a munkaerőpiac kapcsolatáról?

3.6.6.1.6. 32. Mik a fogvatartottak rövid távú céljai?

3.6.6.1.7. 33. Mik a fogvatartottak középtávú céljai?

3.6.6.1.8. 34. Mik a fogvatartottak hosszú távú céljai?

3.6.6.1.9. 35. Hogyan értelmezik a fogvatartottak a felnőttek tanulását?

3.6.6.1.10. 36. Hogyan képes a tanulás hatni a fogvatartottak börtönbeli attitűdjére?

3.6.6.1.11. 37. Hogyan képes a tanulás hatni a fogvatartottak élethez való hozzáállására?

3.6.6.1.12. 43. Képesek-e motiválni egymást a fogvatartottak a tanulás megkezdésére/folytatására?

3.6.6.1.13. 44. Hogyan küzdik le a fogvatartottak a tanulást gátló tényezőket?

3.6.6.2. Tanulási tapasztalat

3.6.6.2.1. 17. Milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek az egyes fogvatartottak?

3.6.6.3. A tanulás körülményei

3.6.6.3.1. 23. Melyek a tanulást támogató tényezők?

3.6.6.3.2. 24. Melyel a tanulást gátló tényezők?

3.6.6.3.3. 25. Mi az összefüggés a fogvatartottak családi helzete és motiválhatósága közöt?

3.6.6.3.4. 38. Mit segít a család a fogvatartott választásában?

3.6.6.3.5. 41. Milyen mértékben van bizalma a fogvatartottaknak a tanulásukat segítőkben (rendszer, személyek)?

3.6.6.3.6. 42. Biztosított-e a folyamatos tanulási lehetőség azok számára, akik börtönközi áthelyezésben vannak?

3.6.6.4. A tanulás hatása

3.6.6.4.1. 26. Segít-e a tanulás a kényszerű bezártsággal szemben?

3.6.6.4.2. 27. Segít-e a tanulás a börtön nyomasztó hatásával szemben?

3.6.6.4.3. 28. Segít-e a tanulás az el nem fogadottsággal, megbélyegzettséggel szemben?

3.6.6.4.4. 29. Segít-e a tanulás a rabtársak általi bántalmazással szemben?

3.6.6.4.5. 39. Mennyi az az idő, amit a fogvatartottak rendszeres tanulással napi szinten képesek tölteni?

3.6.6.4.6. 40. Milyen gyakran igényelnek a fogvatartottak visszajelzést a tanulásuk (rész)eredményeiről?

3.6.7. Kutatásmódszertan

3.6.7.1. 8. Hogyan figyelhető meg a fogvatartottak tanulása?

4. 3. Hipotézisek

4.1. 1. pl. a motivációra

4.2. 2.

4.3. 3.